Forskare i laboratorium

GIH:s nya kurswebb

Funderar du att söka till GIH? Här presenterar vi våra program och kurser. (icon) Gå till kurswebben

Sök program

Sök till någon av våra program eller fristående kurser inom idrott och hälsa. (icon) Ansökan innan 15 april

Öppna föreläsningar

Öppna föreläsningar av GIH:s lärare och forskare våren 2019. Sista är den 6 april. Välkommen! (icon) Till öppna föreläsningar

Kropphets och övervikt

Dokumentationen från seminariet består av de tre föredragen, presentationerna och bilder. (icon) Referat från seminariet

Studentintervju

Vladimir Savecs, f.d student GIH-student, om sin nya yrkesroll som hälsopedagog. (icon) Lyssna på intervjun

Öppet hus 2019

Ta del av texter från föreläsningarna och bilder från aktiviteterna i Idrottshallen. (icon) Dokumentation Öppet hus

GIH i media