Idrott och hälsa för lärare åk 7-9

45 högskolepoäng. Deltid 75%.

Anmälningsinformation

Sista anmälningsdag:2018-10-15
Studieort:Stockholm
Undervisningsspråk:Svenska
Undervisningstid:Blandade tider
Nivå:Grundnivå
Anmälningskod:gih-19110

Förkunskapskrav

Lärare med behörighetsgivande lärarexamen eller motsvarande utländsk behörighet, som undervisar i idrott och hälsa på grundskolan utan behörighet. Huvudmannen måste ge sitt godkännande för deltagande.

Språk

Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.

Kursplan

Kursplan

Kurskod: UCIDHL
Nivå: Grundnivå
Fastställd av: GUN - grund och avancerad nivå, 2018-01-24
Version: 1.0
Gäller från: HT 2018

Examinationsformer och betygsskala

Arbetssätt

Distansstudier med inslag av campusträffar (C/D). En campusträff per termin på GIH.

Kurskrav

Kurskrav utgör villkor som måste uppfyllas om studenten skall komma ifråga för slutgiltig bedömning. Förväntade studieresultat beskriver inte alla kurskrav. Obligatorisk närvaro, stoppdatum för inlämningsuppgifter, studentens aktiva deltagande i undervisningen kan vara krav utöver förväntade studieresultat.

Bild på högskolan

Kontakta GIH

För antagningsfrågor:
Kontakta antagningen

För studievägledning:
Kontakta studievägledningen

För frågor om programmen:
Kontakta utbildningsledaren för respektive program

För övriga frågor:
Kontakta studentexpeditionen

Uppdaterad: 2019-03-24