Stöd och service

Ibland kan du som är student behöva extra stöd för att klara dina studier. Det kan handla om allt från informationssökning till att få de anpassningar som en eventuell funktionsnedsättning kräver.

På följande sidor finns även information om utbildningsavdelningen, studentkåren, biblioteket, vaktmästeriet och andra praktiska saker som gör livet enklare för dig som studerar på GIH.

Stipendier

Du som GIH-student kan söka stipendier. Ansökan är öppen mellan 23 mars och 6 april 2020. (icon) Läs mer om hur du ansöker

GIH-support

Om du vill ha hjälp av IT, vaktmästeriet, receptionen eller om du vill felanmäla något i fastigheten behöver du skapa ett ärende i GIH-support.

(icon) Jag vill ha hjälp

IT på GIH

IT på GIH
Alla GIH-studenter får ett IT-konto för mejl, lärplattform, utskrifter mm

Läs mer om IT på GIH

Kontakta oss

Kontakta oss på utbildnings- och forskningsavdelningen om du har frågor om våra utbildningar, antagning, examen med mera.

Läs mer om utbildningsavd.