VFU-perioder

Här kan du se i under vilka terminer som VFU är förlagt i de olika utbildningarna - ämneslärarprogrammet och kompletterande pedagogisk utbildning.

 

Program

Ämneslärarprogrammet mot gymnasieskolan

Kompletterande pedagogisk utbildning

Termin 1

 

VFU1, 7,5 hp, åk 1-6, Idrott och hälsa

Termin 2

 

VFU2, 7,5 hp, åk 7-9, Idrott och hälsa

Termin 3

VFU1, 7,5 hp, åk 1-6, Idrott och hälsa

VFU3, 15 hp, gymnasiet, Idrott och hälsa

Termin 4

VFU2, 7,5 hp, åk 7-9, Idrott och hälsa

 

Termin 5

   

Termin 6

   

Termin 7

   

Termin 8

   

Termin 9

   

Termin10

VFU3, 15 hp, gymnasiet, Idrott och hälsa + ämne 2