Susanne Johansson

Forskare

Susanne Johansson
E-post susanne.johansson@gih.se
Telefon 08-120 538 66
Adress Box 5626, 114 86 Stockholm
Besöksadress Lidingövägen 1
Rum 1362
Fotografi Högupplöst foto finns längre ned
 • Akademisk titel

  Fil dr idrottsvetenskap, Fil mag sociologi

 • Tillhör

  Enheten Kultur och lärande

 • Kompetensprofil

  Etik, Genus, Statistiska/pedagogiska mätmetoder, Tränarskap, Vetenskapsteori och forskningsmetodik, Idrottssociologi

 • Forskningsintressen

  I min forskning undersöker jag sexuella övergrepp, trakasserier och utnyttjande inom idrotten, sexuella relationer mellan idrottsaktiva och tränare samt gränser och gråzoner däremellan.

  Min doktorsavhandling inkluderade den första svenska studien om förekomst av sexuella övergrepp och trakasserier inom svensk idrott. Denna kartläggning följdes upp av en fördjupningsstudie där jag intervjuade elitidrottare med erfarenhet av sexuella tränar-aktivrelationer. Disputationen ägde rum på GIH i juni 2017.

  I pågående forskningsprojekt undersöker jag åtgärder mot sexuella övergrepp inom idrotten på förbunds- och föreningsnivå. Idag saknas i mångt och mycket forskning, utbildning och rutiner för att tillämpa befintlig policy mot sexuella trakasserier och övergrepp i svensk idrott. Dessa brister bidrar till en utpräglad tystnadskultur som möjliggör missförhållanden, och i sin tur underrapportering och fördröjd rapportering, inom idrotten liksom samhället i stort.

  I min forskning använder jag samhällsvetenskapliga forskningsmetoder och ett sociologiskt perspektiv med betoning på socialt ansvar förankrat i idrottskultur och samhällsstruktur. Jag vill bidra till en tryggare idrott genom att överbrygga avståndet mellan forskning, policy och praktik. Jag belyser också de (etiska, professionella och sociala) gråzoner som omgärdar utnyttjande, sexuella handlingar och sexism inom idrotten. Detta gör jag genom att utveckla teorier om samtycke, makt och aktörskap, kärlek, genus och sexualitet samt offer- och förövarstereotyper.

  I Susanne Johanssons avhandling "Sexuella relationer mellan idrottsaktiva och tränare. Kärlek, samtycke och sexuellt utnyttjande" utforskas idrottsaktivas erfarenheter av sexuella relationer med sina tränare och förekomsten av sexuella trakasserier och utnyttjande i tränare - aktiv-relationer. Teorier om kärlek, samtycke och sexuellt aktörskap används för att vidareutveckla kunskapen på området.

  Läs om avhandlingen

  Läs pressmeddelandet

 • Undervisningsintressen

  Jag undervisar framförallt på GIH:s Sport management-program, lärar- och tränarprogram.

  Undervisningen inkluderar vetenskapsteori och forskningsmetodik, idrottens organisation, ledarskap, etik och idrottssociologi. Därtill handleder jag studentuppsatser och examensarbeten på samtliga nivåer.

  Utöver min undervisning på GIH föreläser i och utanför den akademiska världen på teman som berör mitt forskningsområde. Bland annat för idrottsledare, tränare och idrottspsykologer samt idrottsstudenter, lärare, kommunrepresentanter och journalister.

Senaste publikationer (DiVA)

Sida 3 av 3 (Totalt antal hämtade artiklar: 14)

 Författare Titel År URL
Johansson, Susanne
Kenttä, Göran
Dags att prata om sex i elitidrotten 2013 Fulltext
Johansson, Susanne
Larsson, Håkan
‘This might be him; the guy I’m gonna marry’ 2017 Fulltext
Johansson, Susanne
Kenttä, Göran
Andersen, Mark
Desires and taboos 2016 Fulltext
Johansson, Susanne
‘Am I sexually abused?’ 2018 Fulltext

Övrigt

Idrottsbakgrund inom kampsport. Mångårig kärlek till styrketräning. Tävlar sedan 2011 i styrkelyft med meriterna: SM-guld 2013, SM-brons 2012, DM-guld 2012.

Högupplösta bilder

För att ladda ner bilden så klicka på bilden så att den blir synlig i ett nytt fönster. Högerklicka och välj Spara bild som. Då laddas den högupplösta bilden ner.

 Klicka på bilden så laddas den högupplösta bilden ned

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fler profiler