Sanna Nordin-Bates

Högskolelektor i idrott, inriktning idrottspsykologi

Sanna Nordin-Bates
E-post sanna.nordin-bates@gih.se
Telefon 08-120 538 43
Adress Box 5626, 114 86 Stockholm
Besöksadress Lidingövägen 1
Rum 1244
Fotografi Högupplöst bild finns längre ned
 • Akademisk titel

  Docent, Fil dr idrottsvetenskap - idrottspsykologi

 • Tillhör

  Enheten Prestation och träning

 • Kompetensprofil

  Idrottspsykologi, Mental träning, Rörelse och dans, Tillämpad idrottsvetenskap

 • Forskningsintressen

  Jag är intresserad av välbefinnande och prestationsutveckling inom framförallt dans, men även estetisk idrott. Inom ramen för detta område har jag studerat en rad ämnen inklusive mentala föreställningar, motivation, motivationsklimat, självförtroende och självkänsla, prestationsångest och talangutveckling. För tillfället ligger mitt fokus på perfektionism, ätstörningar samt kreativitet.

  Min avhandling (2002-2005) berörde dansares mentala föreställningar. Genom en kombination av intervjuer och enkätstudier, inklusive framtagandet av the Dance Imagery Questionnaire (DIQ), kunde ämnet belysas både på djupet och på bredden. Det är tydligt att mentala föreställningar kan spela en stor roll i dansares träning liksom vid föreställningar och andra perioder såsom skaderehabilitering, men även att dansare ofta saknar information och undervisning om detta viktiga ämne i sin utbildning.

  Under min senaste post-doc period (2008-2011) arbetade jag inom ett projekt gällande talangutveckling i dans, med fokus på unga moderna dansare. Mer information om projektet finns här: www.trinitylaban.ac.uk/passion

  Den för mig största behållningen från projektet var att de center vi studerade bedriver framgångsrik talangutveckling i en särskilt hälsosam, kreativ och stödjande miljö. Det är viktig evidens för att kunna bestrida de åsikter som ibland kommer fram om att elitsatsning nödvändigtvis behöver vara en högintensiv eller till och med smärtsam uppoffring från låg ålder, och istället kunna arbeta konstruktivt för hälsosamma miljöer.

  Studier som fortfarande pågår utifrån det nämnda projektet berör hur motivationsklimat hänger samman med ätstörda attityder och beteenden samt med perfektionism, samt framtagande av mera praktiskt fokuserade rekommendationer för danspedagoger. Därtill håller jag, tillsammans med samarbetspartners i ett flertal länder, på att ta fram en enkät för självskattningar av kreativitet hos dansare (Dancers’ Perceptions of Creativity Questionnaire, DPCQ). Jag är bland annat intresserad av att se om samband finns mellan självuppfattad kreativitet och motivationsklimat, mentala föreställningar samt perfektionism. Kreativitet är särskilt intressant då det berör både välbefinnande och prestation och inte är särskilt välbeforskat inom idrottspsykologi.

 • Undervisningsintressen

  Jag undervisar framförallt inom tränarprogrammet men även hälsopedagogprogrammet, masterprogrammet och på fristående kurser. Huvudämnet är förstås idrottspsykologi, och jag har momentansvar för tillämpad idrottspsykologi inom tränarprogrammets årskurs 2. Därtill håller jag på att ta fram en ny kurs inom idrottspsykologi på avancerad nivå med fokus på talangutveckling och motivation. Jag är även handledare för C- och D-uppsatser i relaterade ämnen.

 • Samverkansintressen

  Jag upprätthåller mitt dansintresse genom samarbeten med bland annat Kungliga svenska balettskolan och Dans- och cirkushögskolan i Stockholm, samt med ett antal partners utomlands, framförallt i England. Förutom forskningssamarbeten är ett huvudsyfte att sprida kunskap och medvetenhet kring psykologiska frågor i utbildningen av dansare på olika nivåer.

Senaste publikationer (DiVA)

Sida 1 av 15 (Totalt antal hämtade artiklar: 72)

 Författare Titel År URL
Nordin-Bates, Sanna
Striving for Perfection or for Creativity? 2020 Fulltext
Karin, Janet
Nordin-Bates, Sanna
Enhancing Creativity and Managing Perfectionism in Dancers Through Implicit Learning and Sensori-Kinetic Imagery 2020 -
Nordin-Bates, Sanna
On quantity and quality 2019 -
Downing, Charlotte
Nordin-Bates, Sanna
Redelius, Karin
Early specialization in aesthetic activities 2019 -
Downing, Charlotte
Nordin-Bates, Sanna
Redelius, Karin
Perfectionism in aesthetic performers 2019 -

Gå till sida 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 Nästa

Övrigt

Högupplösta bilder

För att ladda ner bilden så klicka på bilden så att den blir synlig i ett nytt fönster. Högerklicka och välj Spara bild som. Då laddas den högupplösta bilden ner. Var god och uppge fotografens namn Louise Ekström.

Bild på Sanna Nordin-Bates

Fler profiler