Anna Tidén

Högskolelektor

Anna Tidén
E-post anna.tiden@gih.se
Telefon 08-120 537 00
Adress Box 5626, 114 86 Stockholm
Besöksadress Lidingövägen 1
 • Akademisk titel

  Fil dr i idrottsvetenskap, PhD

 • Tillhör

  Enheten Kultur och lärande

 • Kompetensprofil

  Bollspel, Friluftsliv, Idrottsdidaktik, Idrottslära, Idrottspedagogik, Ledarskap, Lek, Tränarskap, Utbildningsvetenskap

 • Forskningsintressen

  I Anna Tidéns avhandling "Bedömningar av ungas rörelseförmåga: En idrottsvetenskaplig problematisering och validering" studeras olika aspekter av barn och ungdomars rörelseförmåga, bland annat hur rörelseförmåga skrivs fram och bedöms i ämnet idrott och hälsa samt i tester och bedömningsverktyg. I fokus är även hur innehållet i rörelsetester får konsekvenser för vem som anses ha eller inte ha en god rörelseförmåga. Vidare studeras hur bedömd utvecklad respektive mindre utvecklad rörelseförmåga i 15-årsåldern är relaterad till smak och intresse för fysisk aktivitet nio år senare.

  Läs mer om avhandlingen

  Läs pressmeddelandet

 • Samverkansintressen

  Läs pressmeddelandet om Anna Tidéns avhandling

Senaste publikationer (DiVA)

Sida 4 av 5 (Totalt antal hämtade artiklar: 24)

 Författare Titel År URL
Tidén, Anna
Assessing Movement Skills in Children and Adolescents: How and Why? 2012 -
Tidén, Anna
Brun Sundblad, Gunilla
Lundvall, Suzanne
Does Movement Ability in Adolescence Matter in Young Adulthood? -
Tidén, Anna
Lundqvist, Carolina
Nyberg, Marie
Development and Initial Validation of the NyTid Test 2015 Fulltext
Tidén, Anna
Meckbach, Jane
Tränarprogrammet 2014 Fulltext
Tidén, Anna
Nyberg, Marie
Development of movement skills among Swedish children and adolescents – a longitudinal study 2011 -

Övrigt

Anställd på GIH sedan 1995.

Högskoleadjunkt i idrottens metodik.

Undervisning i bollspel och friluftsliv, metodik ock didaktik, handledarutbildningar.

Portalföreståndare/studierektor och ansvarig för revideringen av  tränarprogramet, 2001-2003.

Ingår i Skola-Idrott-Hälsa-studien sedan starten 2000.

Samordnare/koordinator på RF:s elitidrottscentrum på Riksidrottsförbundet, Bosön.

Ansvarig för RF:s elitidrottstöd till SF, regionala elitidrottscentrum och RF elitidrottcentrum, 2003-2005.

Idrottslärare, Idrott och hälsa, Komvux, Åsö vuxengymnasium Stockholm, 2001-2003.

Idrottslärare grund- och gymnasieskolor, 1985-1995, Stockholm.

Uppdrag i idrottsrörelsen inom praktik och teori. Barn- och ungdomsidrott, praktisk träningslära och träning, bollspel och bollspelsundervisning, ledar- och tränarskap samt friluftsliv.

Team Manager för damkronorna, ishockey, 2004-2005.


Ordförande Idrottshögskolans golfklubb.

Idrottsmeriter

Handboll på elitnivå, diverse lagbollspel, golf, skidåkning, ridning och friluftsliv.

 

Fler profiler