Rektorsämbete

Rektor

Per Nilsson
Tel: 08-120 537 06
E-post: per.nilsson@gih.se

Prorektor

Håkan Larsson
Tel: 08-120 538 38
E-post: hakan.larsson@gih.se

Förvaltningschef

Björn Sandahl
Tel: 08-120 537 04
E-post: bjorn.sandahl@gih.se

Registrator och sekreterare

Carina Sundman
Tel: 08-120 537 05
E-post: registrator@gih.se

GIH:s organisation

GIH:s organisation
Om GIH:s organisation, institution, förvaltning etc.

Om GIH:s organisation