Fakturera GIH

Vi övergår successivt till att endast ta emot elektroniska fakturor.

Den 1 april 2019 trädde en ny lag i kraft som innebär att det blir obligatoriskt att skicka e-faktura till offentlig sektor. Lagen gäller offentliga upphandlingar som påbörjas efter den 1 april och mer information finns att läsa hos DIGG, Myndigheten för digital förvaltning .

Vi vill att du skickar e-fakturor till oss

Vi är anslutna till PEPPOL-nätverket och kan ta emot elektroniska fakturor. Vår adress i PEPPOL är 0007:2021004334

Det finns flera sätt att skicka elektroniska fakturor på:

E-faktura i formatet Svefaktura via en fakturaväxel

Våra uppgifter

  • Tjänsteleverantör: OpusCapita
  • ID: 2021004334
  • Organisationsnummer: 202100-4334·
  • Kontakt: ekonomi-funktionen@gih.se - Observera att vi ej tar emot fakturor via e-post

E-faktura genom att själv registrera fakturan i Fakturaportalen

Gå in på Fakturaportalen och anslut er som användare. Efter det kan du registrera din faktura som sedan går direkt till myndigheten.

Pappersfakturor via post

Skickas till:

GIH
FE 22
838 73 Frösön

Denna adress gäller endast fakturor.

Betalningsvillkor

GIH som statlig myndighet tillämpar 30 dagars betalningsvillkor.

Krav på fakturareferens

Fakturor till GIH ska alltid innehålla en referens. Referensen ska bestå av fyra bokstäver (beställar-ID). Vid avsaknad av referens kan fakturan komma att returneras till fakturaavsändaren.

Kontakt

Har du frågor om elektroniska fakturor kan du kontakta oss via ekonomi-funktionen@gih.se