Böcker vid GIH

Här listas böcker skrivna av författare anställda vid GIH. De senaste böckerna finns överst i listan, som är komplett från 2010 och framåt. Avhandlingar från GIH finns i en separat lista.

Sida 1 av 2 (Totalt antal hämtade artiklar: 69)

 Författare Titel År URL
Critical Research in Sport, Health and Physical Education 2019 -
Sport management. Del 2 2019 -
Sport management 2018 -
Hur är det i praktiken? 2016 Fulltext
Från Kungl. Gymnastiska Centralinstitutet till Gymnastik- och idrottshögskolan 2014 Fulltext
Urban nature 2014 -
Spela vidare 2013 Fulltext
Långvarigt stillasittande 2013 -
200 år av kroppsbildning 2013 -
I takt med tiden? 2013 -
Idrottsdidaktiska utmaningar 2012 -
The 1912 Stockholm Olympics 2012 -
Stockholmsolympiaden 1912 2012 -
Lärande i friluftsliv 2011 Fulltext
Friluftssport och äventyrsidrott - utmaningar för lärare, ledare och miljö i en föränderlig värld 2011 -
Idrottarens återhämtningsbok 2008 -
Idrottsledare för barn och ungdom 2007 -
Idrottsdidaktiska utmaningar 2007 -
Leve idrottspedagogiken! 2005 -
Mellan nytta och nöje 2004 -
Pedagogiska perspektiv på idrott 2002 Fulltext
Nationalstadsparken 2002 Fulltext
Andersson, Eva
Oddsson, Kristjan
Skador & sjukdomar 2015 -
Andersson, Håkan
Johansson, Tim
Fröjd, Kennet
Nilsson, Johnny
Träningslära för rullstolsåkning 2007 -
Bjerkefors, Mats-Erik
Bjerkefors, Anna
Kajak & skridskohandbok 2013 -
Broman, Gi
Börjeson, Carl-Olof
Lundin, Claes-Allan
Med friska slag 2005 -
Carlson, Rolf
Från stav till stav 2010 -
Ekblom, Björn
Nilsson, Johnny
Aktivt liv 2000 -
Engström, Lars-Magnus
Smak för motion 2010 -
Engström, Lars-Magnus
Ekblom, Björn
Forsberg, Artur
von Koch, Maria
Seger, Jan
Liv 90. Rapport 1, Livsstil, prestation, hälsa 1993 Fulltext
Fors, Vaike
Bäckström, Åsa
Visuella metoder 2015 -
Fürstenbach, John
GIH 200 år 2013 Fulltext
Föreningen Protesidrottarna, Nolan, Lee
Klara, färdiga ... spring! 2007 -
Gjerset, Asbjørn
Nilsson, Johnny
Wulf Helge, Jørn
Enoksen, Eystein
Idrettens treningslære 2015 -
Hassmén, Peter
Kenttä, Göran
Gustafsson, Henrik
Praktisk idrottspsykologi 2009 -
Hemmingsson, Erik
Slutbantat 2018 -
Hultgren, Staffan
Smarta barn eller lydiga barn 2018 -
Hultgren, Staffan
Tid för samtal 2013 -
Hultgren, Staffan
Fysisk aktivitet - folkhälsa - beteendeförändringar 2008 -
Hultgren, Staffan
Folkhälsokunskap 2002 -
Jansson, Daniel
Ovendal, Alexander
Bättre idrottsteknik genom analys och träning 2016 -
Kallings, Lena V
FaR® -Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet. 2011 -
Kenttä, Göran
Smartare återhämtning 2014 -
Kenttä, Göran
Hassmén, Peter
Träna smart 1999 -
Kenttä, Göran
Lundqvist, Carolina
Bjurner, Pontus
Bättre prestation & hälsa med KBT 2015 -
Larsson, Håkan
Idrott och hälsa 2016 -
Larsson, Håkan
Fagrell, Birgitta
Föreställningar om kroppen 2010 -
Mark, Peeter
Yttergren, Leif
Var bollen rund- ? 1998 -
Mattsson, C. Mikael
Träningsplanering 2014 -
Mattsson, C. Mikael
Djurback, Ingrid
Lindblom, Emma
Åkesdotter, Cecilia
Carlsson, Håkan
Wickström, Erik
Ericsson, Fredrik
Rosén, Mikael
Johansson, Annelie
Willén, Joachim
Träna för en svensk klassiker och andra långlopp 2015 -

Gå till sida 1 , 2 Nästa