Guide till informationssökning

Här kan du läsa mer om hur du söker information och material för att till exempel skriva en uppsats.

Länkarna nedan är förslag på en arbetsgång i informationssökandet. Klicka på länkarna för att läsa mer!

Varför informationssökning i uppsatsarbetet?

Definiera ditt ämne och hitta bra ämnesord / sökord

Söka böcker

Söka tidskriftsartiklar

Söka webbresurser


Sökmetodik Läs om vilka verktyg du kan använda för att söka information i databaser mm.  

Utvärdering och källkritik Vad du bör tänka på innan du använder material i din uppsats.  

Bilagan Käll- och litteratursökning Bilagan ska vara med i din uppsats. Här finns mer information och tips om denna.  

Instruktionsfilmer Korta filmer om hur du söker i GIH:s databaser, Google Scholar, registrerar i DiVA mm.  

www.gih.se/uppsatsHär finns mer information för dig som skriver uppsats vid GIH 


Adress till denna sida: www.gih.se/bibliotek/sokguide

Skriva och referera

Skriva och referera
Ska du skriva uppsats? Här hittar du information om vad som gäller för dig som skriver uppsats på GIH.

Mer om att skriva uppsats

Varför infosökning?

Varför informationssökning i uppsatsarbetet?
Varför behöver du söka information i uppsatsarbetet?

Om infosökning