Öppna föreläsningar 2017

Välkomna till 2017 års öppna föreläsningar vid GIH!

Lördagar klockan 11.00 – 12.30 i GIH, Lidingövägen 1, vid Stockholms Stadion. Lokal GIH:s aula.

Fri entré, ingen förbokning möjlig.

Ta del av tidigare Öppna föreläsningar längst ned på sidan.

2017-03-11

Parkour – trend eller tidlös rörelsekonst? 
Högskoleadjunkt Rudi Zangerl

Parkour har definierats som "konsten som hjälper dig att övervinna alla hinder för att röra dig från punkt A till punkt B användandes enbart kroppens egna förmågor". Utifrån en historisk överblick kommer föreläsningen att diskutera parkour som företeelse – från filosofi till specifika förflyttningsprinciper – och vilka unika möjligheter parkour ger för skolidrotten. 

2017-03-18

GIH:s hälsoprojekt – för en starkare ålderdom. 
Docent Eva Andersson 

De finns många medicinska och fysiologiska fördelar med regelbunden fysisk aktivitet för äldre. En god kondition och styrka har samband med förbättrad hälsa, minskad förekomst av flera folksjukdomar och ökad livslängd. Sedan drygt ett decennium har GIH, i samarbete med olika kommuner, bedrivit hälsoprojekt för 4-500 seniorer årligen, med ledarledd fysisk aktivitet och uppföljande fysiologiska tester. Föreläsningen presenterar projektet och vad vi har lärt oss av det, inklusive hälsovinster med fysisk aktivitet för seniorer.

2017-03-25

Favorit i repris: Hur hjärnan påverkas av stillasittande och träning.
Docent Örjan Ekblom

Långvarigt stillasittande har många effekter på kroppen. De första studierna gällde risk för att utveckla livsstilssjukdomar som diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. Senare har man förstått att stillasittande även påverkar hjärnan, dess cirkulation och reglering, vilket kopplas till hjärnans funktion. Föreläsningen handlar om hur stillasittande påverkar kroppen, vilka effekter detta har och vad man kan göra för att minska risken.

2017-04-01

"Ty jag måste ha motion, om jag vill lefva"
Professor Peter Schantz
Citatet är hämtat ur ett brev där skulptören Johan Tobias Sergel beskriver sin arbetspendling sommaren 1783. Med det som startpunkt kommer professor Peter Schantz att bjuda på en historisk resa i synen på fysisk aktivitet och hälsa, och då särskilt vad gäller hälsofrämjande arbetspendling i form av gång och cykling. Han kommer även behandla dagsaktuell forskning och belysa nykomlingen "elcykeln", och de värden den står för.

 

Kontaktperson för GIH:s öppna föreläsningar:
högskolelektor Karl Daggfeldt

Tidigare föreläsningsprogram

Öppna föreläsningar 2016
Föreläsning med Örjan Ekblom "Hur hjärnan påverkas av stillasittande och träning"
Föreläsning med Mikael Mattsson "Gener, teknologi och träningsoptimering - oavsett nivå"
Föreläsning med Toni Arndt "Varför ska jag springa barfota?" 
Öppna föreläsningar 2015
Öppna föreläsningar 2014 
Öppna föreläsningar 2013
Öppna föreläsningar 2012
Öppna föreläsningar 2011
Föreläsning med Kent Sahlin "Träning av uthållighet" i ppt
Öppna föreläsningar 2010
Öppna föreläsningar 2009
Föreläsning med Michail Tonkonogi "Styrketräning för äldre"
Öppna föreläsningar 2008
Öppna föreläsningar 2007
Öppna föreläsningar 2006
Öppna föreläsningar 2005
Föreläsning med Ingegerd Ericsson 12 feb 2005
Öppna föreläsningar hösten 2004
Öppna föreläsningar våren 2004

Adress till denna sida: www.gih.se/oppnaforelasningar