Forskare i laboratorium

Akademisk högtid

Ta del av dokumentationen av de två hedersdoktorerna från GIH:s Akademiska högtid. (icon) Hedersdoktorers föreläsningar

GIH i Almedalen

Läs om GIH:s två seminarier, frågorna och deltagarma under den politiska veckan (icon) Läs mer om Almedalen 2018

Partiernas svar

Inför Almedalen har alla åtta riksdagspartier fått en enkät om ansvaret för välfärdssjukdomar. (icon) Gå till svaren

Cykeltest

Läs referensvärden för Ekblom-Bak testet som mäter kondition och syreupptagningsförmåga. (icon) Läs mer om cykeltestet

Film om forskningen

Filmen visar syftet med Fysisk aktivitet och hjärnhälsa för arbetsgivare och arbetstagare. (icon) Se filmen om projektet

Friskvårdslotsning

GIH:s friskvårdslotsmottagning tar emot personer som fått fysisk aktivitet på recept förskrivet. (icon) Läs om friskvårdslotsningen