GIH-forskare i laboratoriet

Disputation

Frida Björkmans disputation i idrottsvetenskap äger rum den 15 december 2017 kl 09:00. (icon) Till kalendariet

Fri träning

Läs om när den fria träningen ledd av studenter börjar på vårterminen 2018. (icon) Läs mer om vår fria träning

Disputation

Malin Åmans disputation i idrottsvetenskap äger rum 12 januari 2018 kl 10:30. (icon) Till kalendariet

Ordlista för studenter

Vad betyder alla konstiga ord på högskolan? Några av dem förklaras i vår ordlista. (icon) Till ordlistan

Konventet 2017

Ta del av dokumentationen från Idrotts- och hälsokonvent. Läs om föreläsningarna och se bilder. (icon) Dokumentation från konventet

Lediga anställningar

GIH söker forskningshandläggare, doktorand, högskoleadjunkter samt friskvårdslotsar. (icon) Till lediga anställningar

GIH i media