Tränarskap med inriktning mot fotboll

30 högskolepoäng. Deltid 50%.

Till anmälan

Upplägg

Progression

Progressionen bygger på deltagarnas kunskaper och utveckling under kursens gång.

Till anmälan

Anmälningsinformation

Sista anmälningsdag:2019-04-15
Urval:Betyg 17 %, Akademiska poäng 33 %, Högskoleprov 33 %, AU - fotbollsmeriter 33 %
Antal platser:30
Studieort:Stockholm
Undervisningsspråk:Svenska
Undervisningstid:Blandade tider
Nivå:Grundnivå
Anmälningskod:gih-19201

Förkunskapskrav

Ingen särskild behörighet.

Språk

Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.

Upplägg

Progression

Progressionen bygger på deltagarnas kunskaper och utveckling under kursens gång.

Kursplan

Kursplan

Kurskod: FATRÄF
Nivå: Grundnivå
Fastställd av: GUN - grund och avancerad nivå, 2018-11-27
Version: 3.0
Gäller från: HT 2019

Examinationsformer och betygsskala

Kurskrav

Obligatorisk närvaro vid seminarier och praktiska redovisningar. Aktivt deltagande i undervisningen vid ledarmoment. Studenten skall i rollen som tränare eller assisterande tränare, i VFU-liknande inslag i fotboll, praktisera de moment som kursen innehåller.

Bild på högskolan

Kontakta GIH

För antagningsfrågor:
Kontakta antagningen

För studievägledning:
Kontakta studievägledningen

För frågor om programmen:
Kontakta utbildningsledaren för respektive program

För övriga frågor:
Kontakta studentexpeditionen

Uppdaterad: 2019-03-24