Tränarskap med inriktning mot fotboll

Tränarskap med inriktning mot fotboll

30 högskolepoäng. Deltid 50%.

Ett samarbete mellan GIH, Stockholms Fotbollförbund och Svenska Fotbollförbundet.

Sök på Antagning.se

Utveckla ditt ledarskap och din roll som fotbollstränare

Tränarskap med inriktning fotboll (pdf)

Kursen innehåller undervisning i tränarskap för fotboll med praktiska och teoretiska moment.

Kursen riktar sig särskilt till dig som vill utveckla ditt ledarskap och din roll som fotbollstränare. Den innehåller förutom SvFFs utbildningsmaterial även akademisk fördjupning inom ledarskap, idrottspsykologi och fysiologi.

Studierna genomförs på halvfart under två terminer. Undervisningen är förlagd till en dag per vecka (onsdagar) där det ingår både praktiska och teoretiska moment från barn- och ungdomsfotboll till seniorfotboll.

Kursen ges i samarbete mellan GIH, Stockholms Fotbollförbund och Svenska Fotbollförbundet.

Vid godkänd kurs erhåller studenterna 30 högskolepoäng via GIH, samt SvFF:s diplom för Tränarutbildning C, B, A ungdom samt UEFA B via Stockholms Fotbollförbund.

Vill du fråga något om kursen, mejla kursansvarig Helena Anderssonhelena.andersson@gih.se

Upplägg

Progression

Progressionen bygger på deltagarnas kunskaper och utveckling under kursens gång.

Sök på Antagning.se

Anmälningsinformation

Sista anmälningsdag:2021-04-15
Antal platser:30
Studieort:Stockholm
Undervisningsspråk:Svenska
Undervisningstid:Blandade tider
Nivå:Grundnivå
Anmälningskod:gih-21205

Förkunskapskrav

Ingen särskild behörighet.

Språk

Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.

Upplägg

Progression

Progressionen bygger på deltagarnas kunskaper och utveckling under kursens gång.

Kursplan

Kursplan

Kurskod: FATRÄF
Nivå: Grundnivå
Fastställd av: Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik, 2020-12-03
Version: 5.0
Gäller från: HT 2021

Examinationsformer

Kurskrav

Obligatorisk närvaro vid seminarier och praktiska redovisningar. Aktivt deltagande i undervisningen vid ledarmoment. Studenten skall i rollen som tränare eller assisterande tränare, i VFU-liknande inslag i fotboll, praktisera de moment som kursen innehåller.

Bild på högskolan

Kontakta GIH

För antagningsfrågor:
Kontakta antagningen

För studievägledning:
Kontakta studievägledningen

För övriga frågor:
Kontakta studentexpeditionen

Uppdaterad: 2021-03-05