Psykologi för balettlärare

Psykologi för balettlärare

7.5 högskolepoäng. Deltid 25%.

Upplägg

Kursen omfattar studier inom tre temaområden: personliga egenskaper, mentala färdigheter och sociala relationer. Inom dessa faller följande temaämnen:

  • Personliga egenskaper: identitet, självförtroende, prestationsångest, koncentration, motivation, perfektionism, kroppsuppfattning och kreativitet.
  • Mentala färdigheter: målsättning, mindfulness och imagery (visualisering/mentala föreställningar).
  • Sociala relationer: att främja lärande, prestation och välmående genom hälsosamma motivationsklimat.

Såväl danselevers/dansares som lärares egna egenskaper, färdigheter och mående beaktas.

Undervisningsform

Kursen är huvudsakligen förlagd till digital undervisning på distans. Ett undervisningstillfällen om 2.5 heldagar är förlagt till GIH. Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och workshops. Diskussioner utifrån deltagarnas olika professioner, kunskaper, erfarenheter och intresseområden är en viktig del i kursen.

Övrigt

Undervisning och examination sker på engelska.

Anmälningsinformation

Sista anmälningsdag:2022-05-31
Antal platser:20
Studieort:Stockholm
Undervisningsspråk:Svenska
Undervisningstid:Blandade tider
Nivå:Grundnivå
Anmälningskod:gih-22201

Förkunskapskrav

Formell utbildning inom klassisk balett på gymnasienivå samt minst fem års yrkeserfarenhet inom klassisk balett genom arbetsgivarintyg eller motsvarande.

Språk

Undervisningen bedrivs helt eller delvis på engelska

Upplägg

Kursen omfattar studier inom tre temaområden: personliga egenskaper, mentala färdigheter och sociala relationer. Inom dessa faller följande temaämnen:

  • Personliga egenskaper: identitet, självförtroende, prestationsångest, koncentration, motivation, perfektionism, kroppsuppfattning och kreativitet.
  • Mentala färdigheter: målsättning, mindfulness och imagery (visualisering/mentala föreställningar).
  • Sociala relationer: att främja lärande, prestation och välmående genom hälsosamma motivationsklimat.

Såväl danselevers/dansares som lärares egna egenskaper, färdigheter och mående beaktas.

Övrigt

Undervisning och examination sker på engelska.

Kursplan

Kursplan

Kurskod: FAPSDA
Nivå: Grundnivå
Fastställd av: Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa, 2021-11-29
Version: 1.1
Gäller från: HT 2022

Undervisningsform

Kursen är huvudsakligen förlagd till digital undervisning på distans. Ett undervisningstillfällen om 2.5 heldagar är förlagt till GIH. Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och workshops. Diskussioner utifrån deltagarnas olika professioner, kunskaper, erfarenheter och intresseområden är en viktig del i kursen.

Examinationsformer

Kurskrav

Genomförande av kursens obligatoriska hemuppgifter samt fysisk närvaro och aktivt deltagande vid kursens 2.5 dagar av GIH-förlagd undervisning.

Bild på högskolan

Kontakta GIH

För antagningsfrågor:
Kontakta antagningen

För studievägledning:
Kontakta studievägledningen

För övriga frågor:
Kontakta studentexpeditionen

Uppdaterad: 2022-07-02