Pedagogiskt perspektiv i friluftsliv

Pedagogiskt perspektiv i friluftsliv

15 högskolepoäng. Heltid 100%.

Upplägg

Kursen ska:

  • belysa och problematisera centrala pedagogiska perspektiv för att utmana antropocentrism och vedertagna föreställningar om människa/natur-förhållanden ur olika ontologiska synvinklar, inklusive posthumant teoretiserande. Antropocentristiska föreställningar och syn pånaturen samt natur/kultur-dikotomin kommer att analyseras utifrån en rad olika discipliner och perspektiv, såsom fenomenologi, kritisk pedagogik och relationell materialism.
  • i teori och praktik behandla friluftslivets historia i Sverige och nuvarande förvaltning och frågor om hållbarhet i storstadsområdena. Urbana och tätortsnära landskap samt havsområden kommer att utforskas i syfte att bilda utgångspunkt för diskussion och analys utifrån platsresponsiv, miljömässiga och kulturella perspektiv.

Undervisningsform

Kursen består av föreläsningar, praktiska laboratoriestudier och enskilda bedömningar, diskussioner, självständiga skrivuppgifter, utflykter, individuellt arbete och arbeten i mindre grupper. Kursen kräver ett högt deltagande av studenterna.

Övrigt

Kursen ingår i studieprogrammet Nordisk Master i Friluftsliv; Nordic Master in Friluftsliv Studies (Outdoor Studies), (NoFri).

Anmälningsinformation

Sista anmälningsdag:2022-05-31
Antal platser:30
Studieort:Stockholm
Undervisningsspråk:Svenska
Undervisningstid:Blandade tider
Nivå:Avancerad nivå
Anmälningskod:gih-22277

Förkunskapskrav

Kandidatexamen (180 ECTS-poäng) eller jämförbara kvalifikationer med en bakgrund inom friluftsutbildning, sport, fysisk träning eller studier inom natur/miljö eller hållbar turism.

Sökanden måste ha förvärvat minst 45 poäng (ECTS) inom samhällsvetenskapligt relaterade kurser eller kurser som rör utbildning.

Språk

Undervisningen bedrivs helt eller delvis på engelska

Upplägg

Kursen ska:

  • belysa och problematisera centrala pedagogiska perspektiv för att utmana antropocentrism och vedertagna föreställningar om människa/natur-förhållanden ur olika ontologiska synvinklar, inklusive posthumant teoretiserande. Antropocentristiska föreställningar och syn pånaturen samt natur/kultur-dikotomin kommer att analyseras utifrån en rad olika discipliner och perspektiv, såsom fenomenologi, kritisk pedagogik och relationell materialism.
  • i teori och praktik behandla friluftslivets historia i Sverige och nuvarande förvaltning och frågor om hållbarhet i storstadsområdena. Urbana och tätortsnära landskap samt havsområden kommer att utforskas i syfte att bilda utgångspunkt för diskussion och analys utifrån platsresponsiv, miljömässiga och kulturella perspektiv.

Övrigt

Kursen ingår i studieprogrammet Nordisk Master i Friluftsliv; Nordic Master in Friluftsliv Studies (Outdoor Studies), (NoFri).

Kursplan

Kursplan

Kurskod: NAPEDA
Nivå: Avancerad nivå
Fastställd av: Institutionen för rörelse, kultur och samhälle, 2020-07-28
Version: 2.0
Gäller från: HT 2020

Undervisningsform

Kursen består av föreläsningar, praktiska laboratoriestudier och enskilda bedömningar, diskussioner, självständiga skrivuppgifter, utflykter, individuellt arbete och arbeten i mindre grupper. Kursen kräver ett högt deltagande av studenterna.

Examinationsformer

Deltagande/ Obligatoriska krav

Kursen består av föreläsningar, praktiska laboratoriestudier och enskilda bedömningar, diskussioner, självständiga skrivuppgifter, utflykter, individuellt arbete och arbeten i mindre grupper. Kursen kräver ett högt deltagande av studenterna.

Underlag vid examination

Kurslitteraturen kan användas i samband med den skriftliga examinationen.

Bild på högskolan

Kontakta GIH

För antagningsfrågor:
Kontakta antagningen

För studievägledning:
Kontakta studievägledningen

För övriga frågor:
Kontakta studentexpeditionen

Uppdaterad: 2022-07-02