Optimal prestation ur ett nutritionsperspektiv

Optimal prestation ur ett nutritionsperspektiv

7.5 högskolepoäng. Heltid 100%.

Sök på Antagning.se

Upplägg

 • Näringsämnenas uppbyggnad, funktion och omsättningen i kroppen samt energiomsättningen och näringsbehov vid träning och tävling,
 • analys av livsmedel/kostintag med hjälp av kostundersökningsmetoder och analysprogram samt planering av måltidssammansättning och timing vid aktivitet,
 • behov av näringsämnen och kosttillskott för olika idrottare samt vid varierande situationer så som veganism, allergier, ätstörningar eller viktklass justering,
 • strategier för optimering av kroppsammansättning vid träning och tävling,
 • koststrategier för optimering av prestation och träningsanpassning för olika idrotter,
 • praktiska sessioner för bestämning av kroppssammansättning och ämnesomsättning i vila och näringsintag.

Progression

Kursen belyser nutritionens betydelse för idrottsutövning och formtoppning på elitnivå. Samtliga moment är kopplade till den kommande professionen som tränare.

Undervisningsform

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, litteraturstudier, projektarbeten och praktiska övningar. Undervisningen sker både i helklass och i mindre grupper. Delar av undervisningen förutsätter aktiv närvaro av studenterna. Inom ramen för arbetet inom respektive moment sker kopplingar till aktuell forskning.

Sök på Antagning.se

Anmälningsinformation

Sista anmälningsdag:2022-10-15
Antal platser:15
Studieort:Stockholm
Undervisningsspråk:Svenska
Nivå:Grundnivå
Anmälningskod:gih-F3105

Förkunskapskrav

Minst 30 hp avklarade kurser inom idrottsvetenskap eller minst två (2) års dokumenterad yrkeserfarenhet från idrottsrörelsen.

Språk

Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.

Upplägg

 • Näringsämnenas uppbyggnad, funktion och omsättningen i kroppen samt energiomsättningen och näringsbehov vid träning och tävling,
 • analys av livsmedel/kostintag med hjälp av kostundersökningsmetoder och analysprogram samt planering av måltidssammansättning och timing vid aktivitet,
 • behov av näringsämnen och kosttillskott för olika idrottare samt vid varierande situationer så som veganism, allergier, ätstörningar eller viktklass justering,
 • strategier för optimering av kroppsammansättning vid träning och tävling,
 • koststrategier för optimering av prestation och träningsanpassning för olika idrotter,
 • praktiska sessioner för bestämning av kroppssammansättning och ämnesomsättning i vila och näringsintag.

Progression

Kursen belyser nutritionens betydelse för idrottsutövning och formtoppning på elitnivå. Samtliga moment är kopplade till den kommande professionen som tränare.

Kursplan

Kursplan

Kurskod: FAOPTI
Nivå: Grundnivå
Fastställd av: Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik, 2021-06-02
Version: 1.0
Gäller från: VT 2022

Undervisningsform

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, litteraturstudier, projektarbeten och praktiska övningar. Undervisningen sker både i helklass och i mindre grupper. Delar av undervisningen förutsätter aktiv närvaro av studenterna. Inom ramen för arbetet inom respektive moment sker kopplingar till aktuell forskning.

Examinationsformer

Kurskrav

Obligatorisk närvaro vid laborationer och inlämning av labbrapporter.

Bild på högskolan

Kontakta GIH

För antagningsfrågor:
Kontakta antagningen

För studievägledning:
Kontakta studievägledningen

För övriga frågor:
Kontakta studentexpeditionen

Uppdaterad: 2022-07-02