Motiverande samtal och lärarskap i skolan ur ett pedagogiskt perspektiv

7.5 högskolepoäng. Deltid 50%.

Kursdatum: 15/6, 16/6, 25/6, 26/6, 6/8, 7/8, 17/8. Alla dagar 09.00-16.00.

Vill du fråga något om kursen fråga Staffan Hultgren, staffan.hulgren@gih.se.

Upplägg

Kursen innehåller följande:

  • kommunikativa processer utifrån ett beteendevetenskapligt pedagogiskt perspektiv.
  • teorier och praktiska modeller av MI och annan samtalsmetodik,
  • praktiskt genomförande av grundläggande MI färdigheter och samtalsstrategier med elever, föräldrar, kollegor och vid kontakt med samverkande myndigheter,
  • analysera samtal utifrån beteendevetenskapliga modeller.

Progression

Kursen är en fördjupning och uppföljning av tidigare genomförda högskolestudier enligt förkunskapskraven, vilket innebär att den specifika tidigare yrkesutbildningen kompletteras med kunskaper och färdigheter att arbeta med motiverande samtal med inriktning på pedagogik och utbildningsrelaterade samtal. Inom kursen sker ämnes- och professionsprogressionen genom att grundläggande beteendevetenskapliga teorier tillämpas inom det egna yrkesområdet.

Kursen har fokus på samtalets betydelse inom skola och har en pedagogisk progression utifrån grundläggande teoretiska beteendevetenskapliga modeller. Progressionen består av kunskaper och tillämpning av skickligheter om samtalsprocesser vid genomförande av samtal. Den specifika yrkesinriktningen tydliggörs genom samtalsträning integrerat med det egna specifika yrkesutövandet inom skolas arbetsområden. Yrkesprofessionen utvecklas genom kompetensutveckling inom det specifika ämnesområdet. Den vetenskapliga progressionen sker genom att kursinnehållet baseras på beprövad pedagogisk erfarenhet och vetenskapliga principer vid lärande processer utifrån ett beteendevetenskapligt perspektiv.

Undervisningsform

Kursen är en fristående kurs med obligatoriska seminarieträffar med mellanliggande instuderingsperioder. Seminarieträffarna består av föreläsningar, träning av MI skickligheter, fallbeskrivningar och erfarenhetsutbyte. Teoretiska modeller kompletteras med praktiska tillämpningar och återkopplande reflektioner. Färdighetsträning och övningar i samtalsmetodik baseras på pedagogiska processer, kommunikativa principer och motiverande samtal (MI) enligt riktlinjer från Motivational Interviewing Network of Trainers, MINT.

Övrigt

Obligatorisk litteratur kompletteras med inlämningsuppgifter samt anvisning förr litteraturseminarium.

Anmälningsinformation

Sista anmälningsdag:2020-04-14
Antal platser:30
Studieort:Stockholm
Undervisningsspråk:Svenska
Undervisningstid:Blandade tider
Nivå:Grundnivå
Anmälningskod:gih-20S05

Förkunskapskrav

Utbildning om minst 90 högskolepoäng med inriktning på pedagogik eller motsvarande.

Språk

Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.

Upplägg

Kursen innehåller följande:

  • kommunikativa processer utifrån ett beteendevetenskapligt pedagogiskt perspektiv.
  • teorier och praktiska modeller av MI och annan samtalsmetodik,
  • praktiskt genomförande av grundläggande MI färdigheter och samtalsstrategier med elever, föräldrar, kollegor och vid kontakt med samverkande myndigheter,
  • analysera samtal utifrån beteendevetenskapliga modeller.

Progression

Kursen är en fördjupning och uppföljning av tidigare genomförda högskolestudier enligt förkunskapskraven, vilket innebär att den specifika tidigare yrkesutbildningen kompletteras med kunskaper och färdigheter att arbeta med motiverande samtal med inriktning på pedagogik och utbildningsrelaterade samtal. Inom kursen sker ämnes- och professionsprogressionen genom att grundläggande beteendevetenskapliga teorier tillämpas inom det egna yrkesområdet.

Kursen har fokus på samtalets betydelse inom skola och har en pedagogisk progression utifrån grundläggande teoretiska beteendevetenskapliga modeller. Progressionen består av kunskaper och tillämpning av skickligheter om samtalsprocesser vid genomförande av samtal. Den specifika yrkesinriktningen tydliggörs genom samtalsträning integrerat med det egna specifika yrkesutövandet inom skolas arbetsområden. Yrkesprofessionen utvecklas genom kompetensutveckling inom det specifika ämnesområdet. Den vetenskapliga progressionen sker genom att kursinnehållet baseras på beprövad pedagogisk erfarenhet och vetenskapliga principer vid lärande processer utifrån ett beteendevetenskapligt perspektiv.

Övrigt

Obligatorisk litteratur kompletteras med inlämningsuppgifter samt anvisning förr litteraturseminarium.

Kursplan

Kursplan

Kurskod: FAMSLP
Nivå: Grundnivå
Fastställd av: GUN - grund och avancerad nivå, 2020-01-13
Version: 1.0
Gäller från: VT 2020

Undervisningsform

Kursen är en fristående kurs med obligatoriska seminarieträffar med mellanliggande instuderingsperioder. Seminarieträffarna består av föreläsningar, träning av MI skickligheter, fallbeskrivningar och erfarenhetsutbyte. Teoretiska modeller kompletteras med praktiska tillämpningar och återkopplande reflektioner. Färdighetsträning och övningar i samtalsmetodik baseras på pedagogiska processer, kommunikativa principer och motiverande samtal (MI) enligt riktlinjer från Motivational Interviewing Network of Trainers, MINT.

Examinationsformer

Kurskrav

Seminarietillfällena är obligatoriska. Kursen består vidare av litteraturseminarier, inlämningsuppgifter samt självvärdering av genomförda samtal.

Bild på högskolan

Kontakta GIH

För antagningsfrågor:
Kontakta antagningen

För studievägledning:
Kontakta studievägledningen

För övriga frågor:
Kontakta studentexpeditionen

Uppdaterad: 2020-07-11