Motiverande samtal och fysisk aktivitet ur ett folkhälsoperspektiv

Motiverande samtal och fysisk aktivitet ur ett folkhälsoperspektiv

7.5 högskolepoäng. Deltid 25%.

Sök på Antagning.se

Vill du fråga något om kursen, mejla kursansvarig Staffan Hultgrenstaffan.hultgren@gih.se.

Upplägg

Kursen innehåller följande:

 • vetenskapliga grundprinciper och teoretiska förklaringsmodeller inkluderat begrepp och modeller samt tillämpningar,
 • motiverande samtal, dess fraser, samtalsstrategier, principer och tekniker,
 • motiverande samtal, faser om förändringsbenägenhet, samtalsstrategier, principer och tekniker,
 • färdighetsträning, kodning av MI samtal, förhållningssätt och reflekterande processer samt konsekvenser och sammanhang,
 • färdighetsträning, kodning av MI samtal, förhållningssätt och reflekterande processer samt principer om konsekvenser och sammanhang,
 • förändring av livsstil och levnadsvanor genom fallbeskrivningar och erfarenhetsutbyte av genomförda samtal,
 • vetenskaplig dokumentation inklusive sökning och presentation av vetenskapliga artiklar inom MI.

Progression

Kursen är en fördjupning och uppföljning av tidigare genomförda högskolestudier enligt förkunskapskraven, vilket innebär att den specifika tidigare yrkesutbildningen kompletteras med kunskaper och färdigheter att arbeta med motiverande samtal med inriktning på fysisk aktivitet och hälsorelaterade livsstilsrelaterade samtal. Inom kursen sker ämnes- och professionsprogressionen genom att grundläggande beteendevetenskapliga teorier tillämpas inom det egna yrkesområdet. Tillämpning av motiverande samtal inom det egna yrkesutövandet.

Kursen tar upp beteendevetenskapliga teorier och MI samtalet som metod kopplat till praktiska tillämpningar. Innehåller begrepp, förändringsmodeller, påverkansfaktorer, samtalsstrategier utifrån principer och tekniker inom MI. Samtalsträning, artikelsökning, sammanfattning av artiklar, litteraturseminarium. Den vetenskapliga progressionen sker genom att kursinnehållet bygger på beprövad erfarenhet och vetenskapliga studier inom ämnesdisciplinerna folkhälsovetenskap och beteendevetenskap.

Undervisningsform

Kursen är en fristående kurs, distans- och campusförlagd distributionsform. Seminarieträffar genomförs med mellanliggande instuderingsperioder. Seminarieträffarna består av föreläsningar, seminarier, färdighetsträning, litteraturuppgifter, presentationer och erfarenhetsutbyte. Teori kompletteras med praktiska tillämpningar och reflektioner. Kursen följer MI- strukturen där teorier, färdigheter och övningar baseras på konceptet Motivational Interviewing utifrån, Motivational Interviewing Network of Trainers, MINT.

Övrigt

Obligatorisk litteratur kompletteras med inlämningsuppgifter och anvisningar för litteraturseminarier. Inom kursen genomförs en sökning av aktuella artiklar inom ämnesområdet.

Sök på Antagning.se

Anmälningsinformation

Sista anmälningsdag:2021-04-15
Antal platser:45
Studieort:Stockholm
Undervisningsspråk:Svenska
Undervisningstid:Blandade tider
Nivå:Grundnivå
Anmälningskod:gih-21202

Förkunskapskrav

Minst 90 högskolepoäng med inriktning hälsa, folkhälsa, pedagogik, fysisk aktivitet, rehabilitering, sjukgymnastik, elevhälsa, idrott, eller motsvarande.

Språk

Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.

Upplägg

Kursen innehåller följande:

 • vetenskapliga grundprinciper och teoretiska förklaringsmodeller inkluderat begrepp och modeller samt tillämpningar,
 • motiverande samtal, dess fraser, samtalsstrategier, principer och tekniker,
 • motiverande samtal, faser om förändringsbenägenhet, samtalsstrategier, principer och tekniker,
 • färdighetsträning, kodning av MI samtal, förhållningssätt och reflekterande processer samt konsekvenser och sammanhang,
 • färdighetsträning, kodning av MI samtal, förhållningssätt och reflekterande processer samt principer om konsekvenser och sammanhang,
 • förändring av livsstil och levnadsvanor genom fallbeskrivningar och erfarenhetsutbyte av genomförda samtal,
 • vetenskaplig dokumentation inklusive sökning och presentation av vetenskapliga artiklar inom MI.

Progression

Kursen är en fördjupning och uppföljning av tidigare genomförda högskolestudier enligt förkunskapskraven, vilket innebär att den specifika tidigare yrkesutbildningen kompletteras med kunskaper och färdigheter att arbeta med motiverande samtal med inriktning på fysisk aktivitet och hälsorelaterade livsstilsrelaterade samtal. Inom kursen sker ämnes- och professionsprogressionen genom att grundläggande beteendevetenskapliga teorier tillämpas inom det egna yrkesområdet. Tillämpning av motiverande samtal inom det egna yrkesutövandet.

Kursen tar upp beteendevetenskapliga teorier och MI samtalet som metod kopplat till praktiska tillämpningar. Innehåller begrepp, förändringsmodeller, påverkansfaktorer, samtalsstrategier utifrån principer och tekniker inom MI. Samtalsträning, artikelsökning, sammanfattning av artiklar, litteraturseminarium. Den vetenskapliga progressionen sker genom att kursinnehållet bygger på beprövad erfarenhet och vetenskapliga studier inom ämnesdisciplinerna folkhälsovetenskap och beteendevetenskap.

Övrigt

Obligatorisk litteratur kompletteras med inlämningsuppgifter och anvisningar för litteraturseminarier. Inom kursen genomförs en sökning av aktuella artiklar inom ämnesområdet.

Kursplan

Kursplan

Kurskod: FAMSFY
Nivå: Grundnivå
Fastställd av: Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa, 2020-11-26
Version: 2.0
Gäller från: HT 2021

Undervisningsform

Kursen är en fristående kurs, distans- och campusförlagd distributionsform. Seminarieträffar genomförs med mellanliggande instuderingsperioder. Seminarieträffarna består av föreläsningar, seminarier, färdighetsträning, litteraturuppgifter, presentationer och erfarenhetsutbyte. Teori kompletteras med praktiska tillämpningar och reflektioner. Kursen följer MI- strukturen där teorier, färdigheter och övningar baseras på konceptet Motivational Interviewing utifrån, Motivational Interviewing Network of Trainers, MINT.

Examinationsformer

Kurskrav

Seminarietillfällena är obligatoriska som vid specifika undantag kan kompletteras med inlämningsuppgifter. Litteraturseminarier, inlämningsuppgifter och sammanfattning av artiklar är obligatoriska. Inlämningsuppgifter skall inlämnas under pågående kurs.

Bild på högskolan

Kontakta GIH

För antagningsfrågor:
Kontakta antagningen

För studievägledning:
Kontakta studievägledningen

För övriga frågor:
Kontakta studentexpeditionen

Uppdaterad: 2021-03-05