Mätteknik, dataanalys och teknikinnovation för idrott

Mätteknik, dataanalys och teknikinnovation för idrott

7.5 högskolepoäng. Deltid 50%.

Sök på Antagning.se

Upplägg

Progression

Kursen riktar sig till studenter med kunskaper inom idrott och hälsa, med tidigare erhållna kunskaper om prestationsfaktorer inom idrott och träning, samt grundläggande färdigheter i datainsamling och dataanalys.

Kursen innehåller följande moment:

  • den tvärvetenskapliga grunden för teknikinnovation inom idrott,
  • mätteknik och dataanalys,
  • behovsidentifiering och innovation inom idrott,
  • validering och verifiering av teknikinnovationer för idrott.

Undervisningsform

Kursens undervisning består av föreläsningar, laborationer, workshops och seminarium. Kursen ges på engelska.

Sök på Antagning.se

Anmälningsinformation

Sista anmälningsdag:2021-04-15
Antal platser:20
Studieort:Stockholm
Undervisningsspråk:Svenska
Undervisningstid:Blandade tider
Nivå:Avancerad nivå
Anmälningskod:gih-21214

Förkunskapskrav

90 hp inom idrottsämnet (eller motsvarande), varav minst 15 hp i kurser anatomi, fysiologi, biomekanik och/eller träningslära, och minst 7,5 hp vetenskaplig metod eller statistik på avancerad nivå (eller motsvarande).

Språk

Undervisningen bedrivs helt eller delvis på engelska

Upplägg

Progression

Kursen riktar sig till studenter med kunskaper inom idrott och hälsa, med tidigare erhållna kunskaper om prestationsfaktorer inom idrott och träning, samt grundläggande färdigheter i datainsamling och dataanalys.

Kursen innehåller följande moment:

  • den tvärvetenskapliga grunden för teknikinnovation inom idrott,
  • mätteknik och dataanalys,
  • behovsidentifiering och innovation inom idrott,
  • validering och verifiering av teknikinnovationer för idrott.

Kursplan

Kursplan

Kurskod: MAMDTI
Nivå: Avancerad nivå
Fastställd av: GUN - grund och avancerad nivå, 2019-11-13
Version: 2.0
Gäller från: HT 2020

Undervisningsform

Kursens undervisning består av föreläsningar, laborationer, workshops och seminarium. Kursen ges på engelska.

Examinationsformer

Kurskrav

Examinationsuppgifterna som beskrivs i kursplanen baseras på kursens föreläsningar, laborationer, workshops och seminarium.

Bild på högskolan

Kontakta GIH

För antagningsfrågor:
Kontakta antagningen

För studievägledning:
Kontakta studievägledningen

För övriga frågor:
Kontakta studentexpeditionen

Uppdaterad: 2021-03-08