Mästerskapscoaching

Mästerskapscoaching

7.5 högskolepoäng. Heltid 100%.

Sök på Antagning.se

Upplägg

 • mästerskapskompetens som psykologiska färdigheter,
 • ledarskap och kommunikation,
 • selektion och beslutsfattande,
 • samspelet mellan huvudcoach, ledningsteam och idrottare
 • debriefing och utvärdering,
 • tillämpat fördjupningsarbete.

Progression

Utifrån de kunskaper studenten har erhållit genom tidigare yrkeserfarenhet sker en vidareutveckling och specialisering mot formtoppningens betydelse för idrottsutövning och tävling på elitnivå.

Undervisningsform

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, litteraturstudier, projektarbeten och praktiska övningar. Undervisningen sker både i helklass och i mindre grupper. Delar av undervisningen förutsätter aktiv närvaro av studenterna. Inom ramen för arbetet sker kopplingar till aktuell forskning.

Sök på Antagning.se

Anmälningsinformation

Sista anmälningsdag:2022-10-15
Antal platser:15
Studieort:Stockholm
Undervisningsspråk:Svenska
Nivå:Grundnivå
Anmälningskod:gih-F3102

Förkunskapskrav

Minst 30 hp avklarade kurser inom idrottsvetenskap eller minst två (2) års dokumenterad yrkeserfarenhet från idrottsrörelsen.

Språk

Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.

Upplägg

 • mästerskapskompetens som psykologiska färdigheter,
 • ledarskap och kommunikation,
 • selektion och beslutsfattande,
 • samspelet mellan huvudcoach, ledningsteam och idrottare
 • debriefing och utvärdering,
 • tillämpat fördjupningsarbete.

Progression

Utifrån de kunskaper studenten har erhållit genom tidigare yrkeserfarenhet sker en vidareutveckling och specialisering mot formtoppningens betydelse för idrottsutövning och tävling på elitnivå.

Kursplan

Kursplan

Kurskod: FAMAST
Nivå: Grundnivå
Fastställd av: Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik, 2021-06-02
Version: 1.0
Gäller från: VT 2022

Undervisningsform

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, litteraturstudier, projektarbeten och praktiska övningar. Undervisningen sker både i helklass och i mindre grupper. Delar av undervisningen förutsätter aktiv närvaro av studenterna. Inom ramen för arbetet sker kopplingar till aktuell forskning.

Examinationsformer

Kurskrav

Obligatorisk närvaro vid seminarier.

Bild på högskolan

Kontakta GIH

För antagningsfrågor:
Kontakta antagningen

För studievägledning:
Kontakta studievägledningen

För övriga frågor:
Kontakta studentexpeditionen

Uppdaterad: 2022-07-02