Masterprogrammet i idrottsvetenskap

Masterprogrammet i idrottsvetenskap

120 högskolepoäng. Heltid 100%.

Det här är utbildningen för dig som vill fördjupa dig i idrottsvetenskap på avancerad nivå. Har du den särskilda behörighet som krävs, så ges du möjlighet till bildning, yrkesutveckling och tar kanske första steget mot en forskarkarriär?

Vägen till specialistkompetens och forskarkarriär

Masterprogrammet vänder sig till dig som är fysioterapeut, idrottslärare, tränare, hälsopedagog, sport manager, idrottsvetare eller har annan relevant bakgrund och vill få fördjupad kunskap om aktuella frågor inom idrotts- och hälsosektorn. Programmet erbjuder stora möjligheter till profilering och specialisering så att utbildningen ska passa just dina intressen och yrkesplaner.

Utbildningen på 120 hp kan du läsa på hel- och halvtid. Breddande idrottsvetenskapliga kurser varvas med kurser som ger ämnesmässigt djup. Det självständiga arbetet görs efter de obligatoriska kurserna. Samtliga kurser leds av aktiva disputerade idrottsforskare och delar av de obligatoriska kurserna läser du tillsammans med doktorander från utbildning på forskarnivå vid GIH.

Som student på Masterprogrammet får du uppleva en aktiv och bred idrottsvetenskaplig forskarmiljö som är unik i sitt slag i Sverige. De valfria kurserna läser du vid GIH eller andra lärosäten i Sverige eller utomlands.

Relationer för livet

Studenterna på GIH spenderar mycket tid tillsammans, vilket skapar en fantastisk sammanhållning, ett stort professionellt kontaktnät och relationer för livet.

Karriärvägar

En examen från GIH värderas högt och ger goda möjligheter på arbetsmarknaden.

Efter två års studier tar du din masterexamen, som kan vara ett steg mot en framtida forskarkarriär inom idrotts- och hälsoområdet på GIH eller annat lärosäte. GIH har en egen forskarutbildning i ämnet idrottsvetenskap och utlyser regelbundet doktorandtjänster. Du kan också välja att avsluta efter ett år och ta ut en magisterexamen i idrottsvetenskap.

Är du fysioterapeut kan Masterprogrammet i idrottsvetenskap vara en del av en specialistutbildning som öppnar för en karriär som specialist inom fysioterapi, på egen eller annans mottagning. Du har också kompetens att arbeta med avancerat utvecklingsarbete inom idrottsrörelsen, skolan eller hälsosektorn.

Anmälningsinformation

Sista anmälningsdag:2022-05-31
Antal platser:35
Studieort:Stockholm
Undervisningsspråk:Svenska
Undervisningstid:Blandade tider
Nivå:Avancerad nivå
Anmälningskod:gih-222MA

Förkunskapskrav

Kandidatexamen inom idrott/¬idrottsvetenskap, utbildningsvetenskap, historia, samhällsvetenskap, hälso- och sjukvård, eller motsvarande, samt minst 30 högskolepoäng inom idrott/idrottsvetenskap, eller motsvarande.

Examen

Masterexamen, Magisterexamen

Språk

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Upplägg

Programmet ges på helfart och omfattar 120 högskolepoäng. Det består av ett självständigt arbete om 30 högskolepoäng och övriga kurser om 90 högskolepoäng. Programmet innehåller både obligatoriska (67,5 högskolepoäng) och valfria (52,5 högskolepoäng) kurser.

Masterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 120 högskolepoäng i huvudområdet Idrottsvetenskap, varav 30 högskolepoäng utgörs av ett självständigt arbete.

Alternativt kan magisterexamen (One Year Master) tas ut genom etappavgång. Det kan göras efter att studenten fullgjort kursfordringar om 60 högskolepoäng i huvudområdet idrottsvetenskap där 30 högskolepoäng utgörs av det självständiga arbetet och 30 högskolepoäng av de obligatoriska kurserna.

Studierna inleds med en termin obligatoriska kurser. De valbara kurserna kan läsas såväl vid GIH som vid andra lärosäten, både i Sverige och utomlands. De skall vara relevanta för huvudområdet idrottsvetenskap.

Kurser

Obligatoriska kurser termin 1:

Idrottsvetenskap 1, 7,5 högskolepoäng

Idrottsvetenskaplig metod och design, 7,5 högskolepoäng

Analytisk statistik för idrottsvetare, 7,5 högskolepoäng

Forskningsmetod kvalitativa data 7,5 högskolepoäng

Obligatorisk kurs termin 3:

Projektspecifik fördjupning, 7,5 högskolepoäng

Obligatorisk kurs termin 4:

Självständigt arbete, 30 högskolepoäng

För avläggande av masterexamen eller magisterexamen vid GIH ska studenten ha skrivit ett självständigt arbete, 30 högskolepoäng. Det färdiga arbetet skall försvaras vid ett seminarium.

Valbara kurser:

52,5 högskolepoäng skall för masterexamen utgöras av valbara kurser på avancerad nivå. En eller två kurser om totalt 15 högskolepoäng från grundnivå som inte ingår i behörighetsgivande utbildning kan ingå i masterexamen. Följande kurser på avancerad ingår i GIH:s återkommande kursutbud:

Idrotts- och arbetsfysiologi, 15 högskolepoäng

Biomekanik och motorisk kontroll, 15 högskolepoäng

Fysisk aktivitet på recept, 7,5 högskolepoäng.

Idrottspsykologi motivation och talangutveckling, 7,5 högskolepoäng.

Idrottsvetenskapliga klassiker, 7,5 högskolepoäng

Bedömning och betygssättning, 7,5 högskolepoäng,

Normkritisk pedagogik, kultur och lärande, 7,5 högskolepoäng.

Därtill kan till ytterligare kurser på avancerad nivå erbjudas på GIH.

Kurser vid annat lärosäte kan räknas in i examen. Beslut om idrottsvetenskaplig relevans för kurs fattas av examinator.

Övrigt

Det kan finnas möjlighet att läsa programmet på halvfart. Om så är fallet ska en individuell studieplan upprättas. Sådan studieplan ska göras i samråd mellan utbildningsledare och studievägledare efter ansökan från studenten till studievägledaren härom. Ansökan om att läsa på halvfart kan enbart göras av student som är antagen till programmet.

Utbildningsplan

Utbildningsplan

Programkod: MASIV
Nivå: Avancerad nivå
Fastställd av: GUN - grund och avancerad nivå, 2018-02-21
Version: 3.0
Gäller från: HT 2021

Bild på högskolan

Kontakta GIH

För antagningsfrågor:
Kontakta antagningen

För studievägledning:
Kontakta studievägledningen

För övriga frågor:
Kontakta studentexpeditionen

Intervju med Henrik Petré

Bild på Henrik PetréHenrik Petré har alltid inspirerats av en blandning av teori och praktik. Det var också anledningen till att han vid sidan om sin hockeykarriär studerade idrottsvetenskap och idrottsmedicin. År 2015 kompletterade Henrik sina övriga studier med en examen från tränarprogrammet.

Idag läser han GIH:s masterprogram med inriktning idrottsvetenskap.

– Det började egentligen med att jag var väldigt skadedrabbad som idrottsman vilket ledde till att jag snabbt fick ett intresse för hur kroppen fungerar. Vid den här tiden läste min sambo till folkhälsovetare vid Högskolan i Gävle och rekommenderade mig att söka en fristående kurs inom humanbiologi. Det var då jag fick blodad tand.

Hockeyproffs i femton år

Henrik har haft en professionell ishockeykarriär i femton år och haft förmånen att samarbeta med många intressanta spelare och tränare – allt från världsstjärnor i ishockey, SM-guldmedaljörer till OS-deltagare från olika idrotter. Det har gett honom en bred praktisk kunskap inom träning, vilket hjälpt honom att utveckla sin egen träningsfilosofi.
– Jag upptäckte tidigt att en framgångsrik idrottsman inte är detsamma som en framgångsrik ledare eller tränare. Min erfarenhet är att de ledare som har en kombination av akademiska kunskaper och praktisk erfarenhet har bättre förutsättningar att lyckas som tränare. För mig personligen är det viktigt att kunna stå på en stadig akademisk grund för att kritiskt kunna granska det flöde av nya träningsmetoder och rön som många gånger inte bottnar i någon som helst fysiologisk vetskap.

Glädjas åt andras framgångar

Henriks karriär som tränare startade år 2009 då han vid sidan av sin aktiva idrottskarriär fick möjlighet att träna en 22-årig ishockeyspelare i division 1. De startade ett fantastiskt samarbete som resulterade i att Henriks adept på åtta månader genomförde sin stora dröm – att ta sig från division 1 till högsta ligan.
– Den kick jag fick och den glädje jag kände att se honom lyckas gav mig en otrolig tillfredsställelse. Jag var då i slutet av min aktiva karriär och övergången till att starta en tränarkarriär blev helt plötsligt ett enkelt val för mig.

Tränar ishockeyspelare från NHL

Henrik är en resultatinriktad och ödmjuk småbarnspappa som vid sidan av sina studier driver en framgångsrik träningsverksamhet som bland annat tränar ishockeyspelare från flera NHL-organisationer. Kopplat till sin verksamhet har han kompetenta tränare som till exempel Niklas Westblad och Mikael Derakhti, båda GIH-studenter på masterprogrammet vid GIH.

En anledning till att Henrik trivs på GIH är det breda utbudet av kompetens.
– Skolans lärare tar sig verkligen tid och visar intresse för att hjälpa studenter om de har frågor eller funderingar. Detta gör kunskapsinlärningen levande och bidrar till att jag vill fortsätta studera vid GIH.

Henrik vill fortsätta förkovra sig inom det akademiska området, vilket är en av anledningarna till att han idag studerar på masterprogrammet.
– När jag är klar med min master kommer jag nog att fortsätta på GIH på ett eller annat sätt.

Intervju med Domen Bremec

Bild på Domen BremecÅterkommande problem med idrottsskador fick Domen Bremec från Slovenien att upptäcka ett intresse för hur kroppen faktiskt fungerar. Nu studerar han masterprogrammet med inriktning biomekanik och fysiologi. 

Domen har en bakgrund inom handboll som han spelade i fjorton år. Under den tiden drog han på sig många idrottsskador, och till slut beslutade han sig för att börja studera.
– Efter att ha spenderat mycket tid hos fysioterapeuter blev jag intresserad av ämnet, vilket ledde till en kandidat i kinesiologi i Ljubljana. Efter det ville jag ta en masterexamen och började titta på skolor utomlands.

Och när han upptäckte GIH föll alla bitar på plats.
– En vän som hade spelat fem säsonger i Sverige inspirerade mig att ta min masterexamen där. Så jag började söka efter högskolor som erbjöd masterprogram, och fick höra talas om GIH. Programmet var inte på engelska, men de sa att det säkert skulle gå att lösa. Dessutom visade det ju sig att GIH var världens äldsta idrottshögskola, grundad av P. H. Ling, som jag länge har varit intresserad av, säger Domen.

Hänger med trots språkbarriär

Första terminen bestod av två kurser i biomekanik och motorisk kontroll samt träningsfysiologi.
– De kurserna var väldigt utförliga, vilket jag uppskattade. Jag tycker om hur GIH:s kurser är upplagda, som att vi till exempel måste göra klart kurserna i tid. Då undviker man att saker läggs på hög.

Under den andra terminen fanns inte så många kurser på engelska, vilket bidrog till att Domen tappade lite fart. Men det löste sig, och överlag tycker Domen att det inte har varit några problem att hänga med.
– Jag har hittat andra lösningar som liknande kurser där det är mer självständiga arbetsuppgifter. Dessutom har lärarna varit hjälpsamma, lyhörda och snabba med att svara på frågor när någonting har varit otydligt för mig. Vi hade även några gästföreläsare som bara undervisade på svenska, men jag kunde ta igen ämnet genom att läsa litteratur och prata med de andra lärarna om ämnet. Så språkbarriären har egentligen inte varit något problem.

Omsätter teorin på handbollsplanen

När Domen inte studerar arbetar han som handbollscoach, och på så sätt kan han direkt sammankoppla studierna med praktiken.
– Det är en stor fördel för jag kan koppla arbetsuppgifter från GIH med det lag jag tränar. Att kunna tillämpa de teoretiska kunskaperna praktiskt är en av de stora anledningarna till varför jag är här.

Domen valde idrottsvetenskap som masterområde för att kunna arbeta med fysiska förberedelse samt med kondition och styrka.
– I branschen är en master ofta ett behörighetskrav för att få arbeta på en högre nivå. Jag hoppas att jag efter att ha tagit examen kan etablera mig och bygga min karriär. Dessutom tror jag att det öppnar upp fler möjligheter för praktik och traineetjänster utomlands. Då kan man lära sig mer om hur ledarskap inom idrotten sköts i andra länder.

Domen är nöjd med sin utbildning och säger att det borde vara attraktivt hos arbetsgivare som söker personer med en kandidat- eller masterexamen.
– Sättet som utbildningen är upplagd här lägger mer fokus och omtanke på att faktiskt förmedla kunskap till studenterna. Det känns genuint.

Intervju med Caroline Söderström

Bild på Caroline SöderströmCaroline Söderström är med sina 24 år en av de yngre studenterna på Masterprogrammet.
– I klassen är vi i olika åldrar, läser olika kurser och en del läser ett år till magister. Det är stimulerande att det är en så stor variation i klassen.

Caroline har alltid varit intresserad av idrott och är enligt henne själv en fotbollstjej. Efter gymnasiet utbildade hon sig till sjukgymnast i Uppsala och anledningen till att hon sökte till Masterprogrammet på GIH var att hon vill fortbilda sig till specialistsjukgymnast för att kunna arbeta med elitidrottare, helst ett fotbollslag.
– För mig var det självklart att vidareutbilda mig, så när jag fick telefonsamtalet och fick veta att jag kommit in på GIH gick jag som på moln, säger hon.

Den första terminen på Masterprogrammet består mestadels av vetenskapliga kurser, men man kan även välja till ytterligare kurser, såsom biomekanik och motorisk kontroll, idrottspsykologi, idrottsfysiogi och idrottsnutrition.

Caroline, som är mer kliniskt intresserad, valde att läsa både idrottsnutrition och idrottspsykologi för att få ut så mycket som möjligt av studietiden.

Den sista terminen vill Caroline helst studera utomlands i ett engelskspråkigt land som kan erbjuda en bra utbildning inom sjukgymnastik.
– Kanske blir det England eller Nya Zeeland. Mina syskon hoppas att jag kommer in på ett universitet eller högskola på Nya Zeeland så att de kan komma och hälsa på mig där.

Uppdaterad: 2022-08-18