Levnadsvanor och hälsa, med fokus på fysisk aktivitet

7.5 högskolepoäng. Deltid 50%.

Till anmälan

Upplägg

Kursen innehåller följande moment:

  • fördjupad folkhälsovetenskap: bestämningsfaktorer, begreppsdefinitioner och teoretiska förklaringsmodeller, livsstil och levnadsvanor, folkhälsans utveckling och nuläge,
  • fysisk aktivitet och andra levnadsvanornas betydelse för promotion av hälsa samt prevention och behandling av sjukdom,
  • strategier, stödjande miljöer och arenor i samhället där fysisk aktivitet används för promotivt hälsoarbete, samt prevention och behandling av sjukdom.

Progression

Kursen riktar sig till studenter med grundläggande kunskaper i folkhälsa med inriktning fysisk aktivitet, och bygger vidare på tidigare erhållna kunskaper om samband mellan fysisk aktivitet och hälsa.

Undervisningsform

Undervisningen sker i form av föreläsningar, laborationer och gruppdiskussioner, redovisningar och eget arbete. Undervisningen sker på engelska.

Till anmälan

Anmälningsinformation

Sista anmälningsdag:2019-04-15
Urval:Akademiska poäng 50 %, Lottning 50 %.
Antal platser:20
Studieort:Stockholm
Undervisningsspråk:Svenska
Undervisningstid:Blandade tider
Nivå:Avancerad nivå
Anmälningskod:gih-19209

Förkunskapskrav

Studenten skall ha godkänt på 90 hp i idrott/idrottsvetenskap, eller motsvarande.

Språk

Undervisningen bedrivs helt eller delvis på engelska

Upplägg

Kursen innehåller följande moment:

  • fördjupad folkhälsovetenskap: bestämningsfaktorer, begreppsdefinitioner och teoretiska förklaringsmodeller, livsstil och levnadsvanor, folkhälsans utveckling och nuläge,
  • fysisk aktivitet och andra levnadsvanornas betydelse för promotion av hälsa samt prevention och behandling av sjukdom,
  • strategier, stödjande miljöer och arenor i samhället där fysisk aktivitet används för promotivt hälsoarbete, samt prevention och behandling av sjukdom.

Progression

Kursen riktar sig till studenter med grundläggande kunskaper i folkhälsa med inriktning fysisk aktivitet, och bygger vidare på tidigare erhållna kunskaper om samband mellan fysisk aktivitet och hälsa.

Kursplan

Kursplan

Kurskod: MALHFA
Nivå: Avancerad nivå
Fastställd av: GUN - grund och avancerad nivå, 2018-12-12
Version: 1.0
Gäller från: HT 2019

Undervisningsform

Undervisningen sker i form av föreläsningar, laborationer och gruppdiskussioner, redovisningar och eget arbete. Undervisningen sker på engelska.

Examinationsformer och betygsskala

Kurskrav

Vissa laborationer är obligatoriska. Frånvaro kompletteras.

Bild på högskolan

Kontakta GIH

För antagningsfrågor:
Kontakta antagningen

För studievägledning:
Kontakta studievägledningen

För frågor om programmen:
Kontakta utbildningsledaren för respektive program

För övriga frågor:
Kontakta studentexpeditionen

Uppdaterad: 2019-03-24