Levnadsvanor och hälsa, med fokus på fysisk aktivitet

7.5 högskolepoäng. Deltid 50%.

Vill du fråga något om kursen, mejla kursansvarig Elin Ekblom-Bakelin.ekblombak@gih.se.

Upplägg

Kursen innehåller följande moment:

  • fördjupad folkhälsovetenskap: bestämningsfaktorer, begreppsdefinitioner och teoretiska förklaringsmodeller, livsstil och levnadsvanor, folkhälsans utveckling och nuläge,
  • fysisk aktivitet och andra levnadsvanornas betydelse för promotion av hälsa samt prevention och behandling av sjukdom,
  • strategier, stödjande miljöer och arenor i samhället där fysisk aktivitet används för promotivt hälsoarbete, samt prevention och behandling av sjukdom.

Progression

Kursen riktar sig till studenter med grundläggande kunskaper i folkhälsa med inriktning fysisk aktivitet, och bygger vidare på tidigare erhållna kunskaper om samband mellan fysisk aktivitet och hälsa.

Undervisningsform

Undervisningen sker i form av föreläsningar, laborationer och gruppdiskussioner, redovisningar och eget arbete. Undervisningen sker på engelska.

Anmälningsinformation

Sista anmälningsdag:2020-05-31
Antal platser:20
Studieort:Stockholm
Undervisningsspråk:Svenska
Undervisningstid:Blandade tider
Nivå:Avancerad nivå
Anmälningskod:gih-20210

Förkunskapskrav

Studenten skall ha godkänt på 90 hp i idrott/idrottsvetenskap, eller motsvarande.

Språk

Undervisningen bedrivs helt eller delvis på engelska

Upplägg

Kursen innehåller följande moment:

  • fördjupad folkhälsovetenskap: bestämningsfaktorer, begreppsdefinitioner och teoretiska förklaringsmodeller, livsstil och levnadsvanor, folkhälsans utveckling och nuläge,
  • fysisk aktivitet och andra levnadsvanornas betydelse för promotion av hälsa samt prevention och behandling av sjukdom,
  • strategier, stödjande miljöer och arenor i samhället där fysisk aktivitet används för promotivt hälsoarbete, samt prevention och behandling av sjukdom.

Progression

Kursen riktar sig till studenter med grundläggande kunskaper i folkhälsa med inriktning fysisk aktivitet, och bygger vidare på tidigare erhållna kunskaper om samband mellan fysisk aktivitet och hälsa.

Kursplan

Kursplan

Kurskod: MALHFA
Nivå: Avancerad nivå
Fastställd av: GUN - grund och avancerad nivå, 2018-12-12
Version: 1.0
Gäller från: HT 2019

Undervisningsform

Undervisningen sker i form av föreläsningar, laborationer och gruppdiskussioner, redovisningar och eget arbete. Undervisningen sker på engelska.

Examinationsformer

Kurskrav

Vissa laborationer är obligatoriska. Frånvaro kompletteras.

Bild på högskolan

Kontakta GIH

För antagningsfrågor:
Kontakta antagningen

För studievägledning:
Kontakta studievägledningen

För övriga frågor:
Kontakta studentexpeditionen

Uppdaterad: 2020-12-02