Latent variabelmodellering I. Strukturell ekvationsmodellering

Latent variabelmodellering I. Strukturell ekvationsmodellering

7.5 högskolepoäng. Deltid 50%.

Sök på Antagning.se

Upplägg

Kursen omfattar följande områden:

  • introduktion av metoder för analys av latenta variabler i tvärsnittsinställning,
  • teori och dataövningar i sökanalys, CFA och SRM med hjälp av "lavaan", ett paket i det statistiska programmet R,
  • kort introduktion till Mplus, ett latent program för variabel modellering,
  • Användning av latenta variabler är ett verktyg för att minska datadimensionaliteten, som särskilt används inom epidemiologi, psykologi och utbildningsvetenskap. Denna metod kan hjälpa till att lösa problemet när vi inte direkt kan observera eller mäta de konstruktioner som vi ser till.

Undervisningsform

Inbjudna gästföreläsare kommer att ge seminarier om tillämpningen av latent variabel modellering i olika studier. Data-övningarna bygger på de givna exemplen med befintliga datamängder. Kommunikation mellan kursdagarna sker via inlärningsplattformen Canvas i GIH.

Övrigt

Kursen kommer att ske på engelska.

Sök på Antagning.se

Anmälningsinformation

Sista anmälningsdag:2021-04-15
Antal platser:30
Studieort:Stockholm
Undervisningsspråk:Svenska
Undervisningstid:Blandade tider
Nivå:Avancerad nivå
Anmälningskod:gih-21213

Förkunskapskrav

Kandidat- eller masterexamen i hälsovård, idrottsvetenskap, folkhälsa, psykologi, neurovetenskap, utbildningsvetenskap eller motsvarande, inklusive minst 15 poäng i statistik.

Språk

Undervisningen bedrivs helt eller delvis på engelska

Upplägg

Kursen omfattar följande områden:

  • introduktion av metoder för analys av latenta variabler i tvärsnittsinställning,
  • teori och dataövningar i sökanalys, CFA och SRM med hjälp av "lavaan", ett paket i det statistiska programmet R,
  • kort introduktion till Mplus, ett latent program för variabel modellering,
  • Användning av latenta variabler är ett verktyg för att minska datadimensionaliteten, som särskilt används inom epidemiologi, psykologi och utbildningsvetenskap. Denna metod kan hjälpa till att lösa problemet när vi inte direkt kan observera eller mäta de konstruktioner som vi ser till.

Övrigt

Kursen kommer att ske på engelska.

Kursplan

Kursplan

Kurskod: FALVM1
Nivå: Avancerad nivå
Fastställd av: Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa, 2020-11-26
Version: 1.0
Gäller från: HT 2021

Undervisningsform

Inbjudna gästföreläsare kommer att ge seminarier om tillämpningen av latent variabel modellering i olika studier. Data-övningarna bygger på de givna exemplen med befintliga datamängder. Kommunikation mellan kursdagarna sker via inlärningsplattformen Canvas i GIH.

Examinationsformer

Kurskrav

Föreläsningar och dataövningar är obligatoriska, men kan ersättas med ytterligare läsuppgifter vid specifika undantag.

Bild på högskolan

Kontakta GIH

För antagningsfrågor:
Kontakta antagningen

För studievägledning:
Kontakta studievägledningen

För övriga frågor:
Kontakta studentexpeditionen

Uppdaterad: 2021-03-08