Kursdesign

4.5 högskolepoäng. Deltid 10%.

Upplägg

Mål:

Lärandemål för program och kurs, Kunskapsformer - förståelse, färdigheter, värderingar och förhållningssätt, Forskningsanknytning och yrkesförberedelse.

Kurs och program:

Koppling program och kurs, Progression, Dialoger för programdriven kursutveckling.

Undervisning:

Ändamålsenliga och effektiva undervisningsformer, Lärande i disciplinens logik och praktikens logik, Feedback och handledning.

Examination:

Ändamålsenliga och effektiva examinationsformer, Examinationens effekter på lärande.

Kursen ur studentens perspektiv: Utvärdering för kursutveckling, Inhämta, tolka och använda studenters synpunkter, Presentation och dialog kring kursen.

Lärarrollen:

Lärarkompetenser, Utvecklingsmöjligheter, Kollegial samverkan, Pedagogisk utveckling och forskning.

Progression

Kursen bygger på reflektion kring erfarenheter som lärare inom högre utbildning. Kursen förbereder deltagarna att utveckla sin egen undervisning.

Undervisningsform

Föreläsningar/seminarier med tillhörande skriftliga förberedelseuppgifter, samt eget projektarbete.

Övrigt

Kursen riktar sig till undervisande personal vid GIH.

Anmälningsinformation

Sista anmälningsdag:2019-10-15
Studieort:Stockholm
Undervisningsspråk:Svenska
Undervisningstid:Blandade tider
Nivå:Avancerad nivå
Anmälningskod:gih-201I1

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för utbildning på avancerad nivå eller motsvarande.

Språk

Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.

Upplägg

Mål:

Lärandemål för program och kurs, Kunskapsformer - förståelse, färdigheter, värderingar och förhållningssätt, Forskningsanknytning och yrkesförberedelse.

Kurs och program:

Koppling program och kurs, Progression, Dialoger för programdriven kursutveckling.

Undervisning:

Ändamålsenliga och effektiva undervisningsformer, Lärande i disciplinens logik och praktikens logik, Feedback och handledning.

Examination:

Ändamålsenliga och effektiva examinationsformer, Examinationens effekter på lärande.

Kursen ur studentens perspektiv: Utvärdering för kursutveckling, Inhämta, tolka och använda studenters synpunkter, Presentation och dialog kring kursen.

Lärarrollen:

Lärarkompetenser, Utvecklingsmöjligheter, Kollegial samverkan, Pedagogisk utveckling och forskning.

Progression

Kursen bygger på reflektion kring erfarenheter som lärare inom högre utbildning. Kursen förbereder deltagarna att utveckla sin egen undervisning.

Övrigt

Kursen riktar sig till undervisande personal vid GIH.

Kursplan

Kursplan

Kurskod: IAKURS
Nivå: Avancerad nivå
Fastställd av: GUN - grund och avancerad nivå, 2019-11-13
Version: 1.0
Gäller från: HT 2019

Undervisningsform

Föreläsningar/seminarier med tillhörande skriftliga förberedelseuppgifter, samt eget projektarbete.

Examinationsformer

Kurskrav

Aktivt och förberett deltagande vid minst 7 kursträffar vilket framgår av kurs-PM.

Bild på högskolan

Kontakta GIH

För antagningsfrågor:
Kontakta antagningen

För studievägledning:
Kontakta studievägledningen

För övriga frågor:
Kontakta studentexpeditionen

Uppdaterad: 2020-08-03