Konditionsträning

Konditionsträning

7.5 högskolepoäng. Heltid 100%.

Upplägg

Kursen innehåller undervisning i och om konditionsträning där praktiska och teoretiska moment varvas om vart annat. Bland annat diskuteras begreppen maximalt syreupptag, nyttjandegrad och arbetsekonomi samt olika typer av konditionsträning praktiseras och utvärderas med hjälp av pulsklockor. Utöver detta ges en grundläggande genomgång av olika konditionstester, både enkla, fältbaserade tester samt mer avancerade tester som kräver laboratorieutrustning.

Progression

Studenterna förväntas ha grundläggande fysiologiska kunskaper som efter denna kurs byggs på med ökad kunskap inom arbetsfysiologi och tillämpad konditionsträning.

Undervisningsform

Föreläsningar, praktikledd konditionsträning, laborationer, självständigt fördjupningsarbete samt litteraturseminarier.

Anmälningsinformation

Sista anmälningsdag:2020-12-01
Antal platser:30
Studieort:Stockholm
Undervisningsspråk:Svenska
Undervisningstid:Blandade tider
Nivå:Grundnivå
Anmälningskod:gih-21103

Förkunskapskrav

Inga särskilda förkunskapskrav.

Språk

Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.

Upplägg

Kursen innehåller undervisning i och om konditionsträning där praktiska och teoretiska moment varvas om vart annat. Bland annat diskuteras begreppen maximalt syreupptag, nyttjandegrad och arbetsekonomi samt olika typer av konditionsträning praktiseras och utvärderas med hjälp av pulsklockor. Utöver detta ges en grundläggande genomgång av olika konditionstester, både enkla, fältbaserade tester samt mer avancerade tester som kräver laboratorieutrustning.

Progression

Studenterna förväntas ha grundläggande fysiologiska kunskaper som efter denna kurs byggs på med ökad kunskap inom arbetsfysiologi och tillämpad konditionsträning.

Kursplan

Kursplan

Kurskod: FBKOND
Nivå: Grundnivå
Fastställd av: GUN - grund och avancerad nivå, 2019-05-22
Version: 2.0
Gäller från: VT 2020

Undervisningsform

Föreläsningar, praktikledd konditionsträning, laborationer, självständigt fördjupningsarbete samt litteraturseminarier.

Examinationsformer

Kurskrav

Obligatoriskt deltagande gäller vid laborationer, praktiska moment samt litteraturseminarier.

Bild på högskolan

Kontakta GIH

För antagningsfrågor:
Kontakta antagningen

För studievägledning:
Kontakta studievägledningen

För övriga frågor:
Kontakta studentexpeditionen

Uppdaterad: 2021-03-05