Komplettering av utländsk examen inom idrott och hälsa

Komplettering av utländsk examen inom idrott och hälsa

30 högskolepoäng. Heltid 100%.

Upplägg

Progression

Kursen är en breddning av tidigare utländsk utbildning. Denna kurs syftar till att komplettera de delar av en svensk lärarutbildningen i idrott och hälsa som sällan förekommer i utländska motsvarande utbildningar. Kursen har utgångspunkt från gällande läroplaner i svensk skola.

Delkurs 1 och delkurs 2 ges på helfart (100 %). De obligatoriska delmomenten ges vid tillfällen som sammanfaller med annan likande undervisning på GIH eller enligt kursansvarigs beslut.

Delkurs 3 ges på helfart (100 %). Tid och placering på skola meddelas av VFU-ansvarig.

Undervisningsform

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, grupparbeten, laborationer och demonstrationer. Vissa delar av undervisningen genomförs på annan ort. Delar av kursen har karaktären av idrottsligt laborativ verksamhet där aktivt, praktiskt deltagande från studentens sida är en förutsättning för uppnående av de förväntade studieresultaten. Tider för när obligatoriska delar ges kan variera mellan terminer och meddelas kursdeltagarna individuellt.

Övrigt

Studenten skall vara antagen till ULV-programmet vid Stockholm Universitet. Kursen ingår i Utländska lärarens Vidareutbildning (ULV) och kursen kan även ingå i Vidareutbildning av lärare (VAL). Kursen kan även ingå i lärarprogrammet 270-330 hp, kompletterande pedagogisk utbildning, allmänna ämnen samt i kombinationsutbildningen.

I kursen ingår friluftsliv, simning och orientering som kan innebära kostnad för studenten.

Övergångsbestämmelser

Studerande kan begära att examination genomförs enligt denna kursplan även efter det att den upphört att gälla, dock högst tre gånger under en tvåårsperiod efter det att undervisning på kursen upphört. Framställan härom ska göras till institutionen.

Begränsningar

Kursen kan ej ingå i examen tillsammans med kursen Idrott, fritidskultur och hälsa II (UE4023 och UE2039) eller motsvarande vid Stockholm universitet.

Anmälningsinformation

Sista anmälningsdag:2020-10-15
Studieort:Stockholm
Undervisningsspråk:Svenska
Undervisningstid:Blandade tider
Nivå:Grundnivå
Anmälningskod:gih-21154

Förkunskapskrav

Avslutad utländsk utbildning inom idrott och hälsa eller motsvarande.

Språk

Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.

Upplägg

Progression

Kursen är en breddning av tidigare utländsk utbildning. Denna kurs syftar till att komplettera de delar av en svensk lärarutbildningen i idrott och hälsa som sällan förekommer i utländska motsvarande utbildningar. Kursen har utgångspunkt från gällande läroplaner i svensk skola.

Delkurs 1 och delkurs 2 ges på helfart (100 %). De obligatoriska delmomenten ges vid tillfällen som sammanfaller med annan likande undervisning på GIH eller enligt kursansvarigs beslut.

Delkurs 3 ges på helfart (100 %). Tid och placering på skola meddelas av VFU-ansvarig.

Övrigt

Studenten skall vara antagen till ULV-programmet vid Stockholm Universitet. Kursen ingår i Utländska lärarens Vidareutbildning (ULV) och kursen kan även ingå i Vidareutbildning av lärare (VAL). Kursen kan även ingå i lärarprogrammet 270-330 hp, kompletterande pedagogisk utbildning, allmänna ämnen samt i kombinationsutbildningen.

I kursen ingår friluftsliv, simning och orientering som kan innebära kostnad för studenten.

Övergångsbestämmelser

Studerande kan begära att examination genomförs enligt denna kursplan även efter det att den upphört att gälla, dock högst tre gånger under en tvåårsperiod efter det att undervisning på kursen upphört. Framställan härom ska göras till institutionen.

Begränsningar

Kursen kan ej ingå i examen tillsammans med kursen Idrott, fritidskultur och hälsa II (UE4023 och UE2039) eller motsvarande vid Stockholm universitet.

Kursplan

Kursplan

Kurskod: FAKUEI
Nivå: Grundnivå
Fastställd av: GUN - grund och avancerad nivå, 2020-06-08
Version: 3.0
Gäller från: VT 2021

Undervisningsform

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, grupparbeten, laborationer och demonstrationer. Vissa delar av undervisningen genomförs på annan ort. Delar av kursen har karaktären av idrottsligt laborativ verksamhet där aktivt, praktiskt deltagande från studentens sida är en förutsättning för uppnående av de förväntade studieresultaten. Tider för när obligatoriska delar ges kan variera mellan terminer och meddelas kursdeltagarna individuellt.

Examinationsformer

Kurskrav

Kurskrav utgör villkor som måste uppfyllas om studenten skall komma ifråga för slutgiltig bedömning. Förväntade studieresultat beskriver inte alla kurskrav. Obligatorisk närvaro, stoppdatum för inlämningsuppgifter, studentens aktiva deltagande i undervisningen kan vara krav utöver förväntade studieresultat.

Bild på högskolan

Kontakta GIH

För antagningsfrågor:
Kontakta antagningen

För studievägledning:
Kontakta studievägledningen

För övriga frågor:
Kontakta studentexpeditionen

Uppdaterad: 2021-04-13