Idrottsvetenskapliga klassiker

Idrottsvetenskapliga klassiker

7.5 högskolepoäng. Deltid 25%.

Upplägg

Kursen består av fem lärarledda seminarier med följande rubriker:

 • Sportkritiken
 • Kvinnan och sporten
 • Kroppen och sporten
 • Själen och sporten
 • Filmen och sporten

Progression

Kursen bygger vidare på kursen Idrottsvetenskap I, 7,5 hp.

Undervisningsform

Seminarierna inleds med föreläsningar av lärare med specifik ämneskompetens, därefter vidtar diskussion kring den på förhand enskilt inlästa litteraturen. Kontakt sker med studenten via e-post och interaktiv lärplattform.

Anmälningsinformation

Sista anmälningsdag:2020-12-01
Antal platser:15
Studieort:Stockholm
Undervisningsspråk:Svenska
Undervisningstid:Blandade tider
Nivå:Avancerad nivå
Anmälningskod:gih-21105

Förkunskapskrav

Inga särskilda förkunskapskrav.

Språk

Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.

Upplägg

Kursen består av fem lärarledda seminarier med följande rubriker:

 • Sportkritiken
 • Kvinnan och sporten
 • Kroppen och sporten
 • Själen och sporten
 • Filmen och sporten

Progression

Kursen bygger vidare på kursen Idrottsvetenskap I, 7,5 hp.

Kursplan

Kursplan

Kurskod: MBIVK1
Nivå: Avancerad nivå
Fastställd av: GUN - grund och avancerad nivå, 2019-10-30
Version: 2.0
Gäller från: VT 2020

Undervisningsform

Seminarierna inleds med föreläsningar av lärare med specifik ämneskompetens, därefter vidtar diskussion kring den på förhand enskilt inlästa litteraturen. Kontakt sker med studenten via e-post och interaktiv lärplattform.

Examinationsformer

Följande examinationsformer gäller i kursen:

 • individuell skriftlig tentamen.

Kurskrav

Obligatorisk närvaro krävs vid seminarierna. Frånvaro ersätts med skriftlig komplettering.

Bild på högskolan

Kontakta GIH

För antagningsfrågor:
Kontakta antagningen

För studievägledning:
Kontakta studievägledningen

För övriga frågor:
Kontakta studentexpeditionen

Uppdaterad: 2021-03-05