Idrottspsykologisk fördjupning: Talangutveckling och motivation

Idrottspsykologisk fördjupning: Talangutveckling och motivation

7.5 högskolepoäng. Deltid 50%.

Sök på Antagning.se

Vill du fråga något om kursen, mejla kursansvarig Sanna Nordin-Batessanna.nordin-bates@gih.se.

Upplägg

Kursen omfattar studier inom två temaområden:

1) Talangutveckling:

 • Talangbegreppet, ur ett idrottspsykologiskt perspektiv
 • Talangutvecklingsmodeller och -miljöer
 • Deliberate practice och deliberate play

2) Motivation:

 • Prestationsmålsteorier
 • Självbestämmandeteori
 • Perfektionism
 • Passion-teori
 • Självreglering
 • Avhopp och adherence

Progression

Kursen omfattar studier på avancerad nivå vilket innebär en fördjupning av kunskaper i förhållande till utbildning på grundnivå. Detta innebär en ökad grad av komplexitet och abstraktion i teorianvändning, större krav på förmåga till kommunikation, problematisering och integrering av kunskap samt ökad självständighet såväl som samarbetsförmåga vad gäller genomförande av projektarbete.

Den ämnesinriktade progressionen består i följande:

1) att studenten skapar och leder ett seminarium för studiegruppen

2) att studenterna i grupp skapar och redovisar ett projekt genom vilket de uppvisar praktisk tillämpning av teoretiska principer.

Undervisningsform

Kursen är campus-baserad med undervisningstillfällen och studentseminarier förlagda till GIH. Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Diskussioner utifrån deltagarnas olika professioner, kunskaper, erfarenheter och intresseområden är en viktig del i kursen. Studenterna skall också själva leda seminarier, vilket gör att viss närvaro är obligatorisk. Därtill kommer att de studerande gruppvis skall skapa en slutprodukt för examination (se ovan).

Övrigt

Företräde ges till studenter som är antagna på GIH:s Masterprogram.

Sök på Antagning.se

Anmälningsinformation

Sista anmälningsdag:2021-04-15
Antal platser:30
Studieort:Stockholm
Undervisningsspråk:Svenska
Undervisningstid:Blandade tider
Nivå:Avancerad nivå
Anmälningskod:gih-21216

Förkunskapskrav

Minst 15 hp i idrottspsykologi eller motsvarande.

Språk

Undervisningen bedrivs helt eller delvis på engelska

Upplägg

Kursen omfattar studier inom två temaområden:

1) Talangutveckling:

 • Talangbegreppet, ur ett idrottspsykologiskt perspektiv
 • Talangutvecklingsmodeller och -miljöer
 • Deliberate practice och deliberate play

2) Motivation:

 • Prestationsmålsteorier
 • Självbestämmandeteori
 • Perfektionism
 • Passion-teori
 • Självreglering
 • Avhopp och adherence

Progression

Kursen omfattar studier på avancerad nivå vilket innebär en fördjupning av kunskaper i förhållande till utbildning på grundnivå. Detta innebär en ökad grad av komplexitet och abstraktion i teorianvändning, större krav på förmåga till kommunikation, problematisering och integrering av kunskap samt ökad självständighet såväl som samarbetsförmåga vad gäller genomförande av projektarbete.

Den ämnesinriktade progressionen består i följande:

1) att studenten skapar och leder ett seminarium för studiegruppen

2) att studenterna i grupp skapar och redovisar ett projekt genom vilket de uppvisar praktisk tillämpning av teoretiska principer.

Övrigt

Företräde ges till studenter som är antagna på GIH:s Masterprogram.

Kursplan

Kursplan

Kurskod: MAIFTM
Nivå: Avancerad nivå
Fastställd av: GUN - grund och avancerad nivå, 2018-11-27
Version: 2.0
Gäller från: HT 2019

Undervisningsform

Kursen är campus-baserad med undervisningstillfällen och studentseminarier förlagda till GIH. Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Diskussioner utifrån deltagarnas olika professioner, kunskaper, erfarenheter och intresseområden är en viktig del i kursen. Studenterna skall också själva leda seminarier, vilket gör att viss närvaro är obligatorisk. Därtill kommer att de studerande gruppvis skall skapa en slutprodukt för examination (se ovan).

Examinationsformer

Följande examinationsformer gäller i kursen:

 • muntlig examination
 • skriftlig examination

Studenten skall genom examinationerna visa prov på både självständighet och samarbete, förmåga att integrera teoretisk och praktisk kunskap samt skicklighet i att kommunicera komplexa begrepp.

Kurskrav

Seminarieträffarna är obligatoriska, men kan vid specifika undantag ersättas med inlämningsuppgifter. Aktivt deltagande i seminarier är ett krav. Seminarieundervisning och inlämning av slutuppgift skall ske under pågående kurs.

Bild på högskolan

Kontakta GIH

För antagningsfrågor:
Kontakta antagningen

För studievägledning:
Kontakta studievägledningen

För övriga frågor:
Kontakta studentexpeditionen

Uppdaterad: 2021-03-05