Idrottspsykologi: tillämpning, metod och analys

15 högskolepoäng. Deltid 50%.

Vill du fråga något om kursen, mejla kursansvarig Erik Lundkvisterik.lundkvist@gih.se.

Upplägg

Kursen omfattar studier inom följande områden:

 • fördjupning i motivationspsykologiska teorier med bred inriktning mot idrott, fysisk aktivitet och hälsa,
 • kognitionspsykologi och dess användningsområden inom idrott (t.ex. taktiskt beslutsfattande, perception och spelförståelse),
 • kognitionspsykologi och dess koppling till fysisk aktivitet (t.ex. minne, exekutiva funktioner och inlärning),
 • psykisk hälsa och dess koppling till fysisk aktivitet,
 • idrottspsykologiska teorier och modeller och dess användning i arbete med förändrings- och interventionsarbete på individ-, organisation- och samhällsnivå,
 • granskning av centrala vetenskapliga metoder inom idrottspsykologin.

Progression

Kursen utgör breddade och fördjupade ämneskunskaper med utgångspunkt från kursen Idrottspsykologi 1-15 hp.

Undervisningsform

Undervisning sker i form av föreläsningar och seminarier. Gruppdiskussioner, egen läsning, hemuppgifter samt redovisningar tillkommer.

Anmälningsinformation

Sista anmälningsdag:2019-04-15
Urval:1/3 Betyg, 1/3 Högskoleprov, 1/3 Akademiska poäng.
Antal platser:30
Studieort:Stockholm
Undervisningsspråk:Svenska
Undervisningstid:Blandade tider
Nivå:Grundnivå
Anmälningskod:gih-19204

Förkunskapskrav

Avslutad kurs med minst Godkänt betyg från Idrottspsykologi, 1-10 p eller 1-15 hp från GIH eller motsvarande kurs från annan högskola/universitet.

Språk

Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.

Upplägg

Kursen omfattar studier inom följande områden:

 • fördjupning i motivationspsykologiska teorier med bred inriktning mot idrott, fysisk aktivitet och hälsa,
 • kognitionspsykologi och dess användningsområden inom idrott (t.ex. taktiskt beslutsfattande, perception och spelförståelse),
 • kognitionspsykologi och dess koppling till fysisk aktivitet (t.ex. minne, exekutiva funktioner och inlärning),
 • psykisk hälsa och dess koppling till fysisk aktivitet,
 • idrottspsykologiska teorier och modeller och dess användning i arbete med förändrings- och interventionsarbete på individ-, organisation- och samhällsnivå,
 • granskning av centrala vetenskapliga metoder inom idrottspsykologin.

Progression

Kursen utgör breddade och fördjupade ämneskunskaper med utgångspunkt från kursen Idrottspsykologi 1-15 hp.

Kursplan

Kursplan

Kurskod: FAIPS2
Nivå: Grundnivå
Fastställd av: GUN - grund och avancerad nivå, 2019-01-24
Version: 1.0
Gäller från: HT 2019

Undervisningsform

Undervisning sker i form av föreläsningar och seminarier. Gruppdiskussioner, egen läsning, hemuppgifter samt redovisningar tillkommer.

Examinationsformer

Följande examinationsformer gäller i kursen:

 • skriftliga hemuppgifter,
 • individuellt eller parvis författande av skriftlig rapport,
 • muntlig redovisning av rapport.

Kurskrav:

Obligatorisk närvaro vid seminarier.

Bild på högskolan

Kontakta GIH

För antagningsfrågor:
Kontakta antagningen

För studievägledning:
Kontakta studievägledningen

För övriga frågor:
Kontakta studentexpeditionen

Uppdaterad: 2020-01-27