Idrottspsykologi

15 högskolepoäng. Deltid 50%.

Upplägg

Progression

Ämnesprogressionen sker genom att studenten i moment 1 introduceras brett till det vetenskapliga ämnesområdet idrottspsykologi och därigenom successivt under delmomentet erhåller ökande grundläggande kunskaper. Moment 2 bygger till viss del vidare på moment 1 där kunskaperna fördjupas för en ökad förståelse för dess tillämpningsområden.

Övrigt

Delar av undervisningen kan komma att ges på engelska.

Anmälningsinformation

Sista anmälningsdag:2020-05-31
Antal platser:30
Studieort:Stockholm
Undervisningsspråk:Svenska
Undervisningstid:Blandade tider
Nivå:Grundnivå
Anmälningskod:gih-20203

Förkunskapskrav

Inga särskilda förkunskapskrav.

Språk

Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.

Upplägg

Progression

Ämnesprogressionen sker genom att studenten i moment 1 introduceras brett till det vetenskapliga ämnesområdet idrottspsykologi och därigenom successivt under delmomentet erhåller ökande grundläggande kunskaper. Moment 2 bygger till viss del vidare på moment 1 där kunskaperna fördjupas för en ökad förståelse för dess tillämpningsområden.

Övrigt

Delar av undervisningen kan komma att ges på engelska.

Kursplan

Kursplan

Kurskod: FAIPS1
Nivå: Grundnivå
Fastställd av: GUN - grund och avancerad nivå, 2019-10-30
Version: 2.0
Gäller från: HT 2020

Examinationsformer

Kurskrav

Dessutom ingår närvaro och aktivt deltagande vid obligatoriska seminarier i samband med rapportskrivandet.

Bild på högskolan

Kontakta GIH

För antagningsfrågor:
Kontakta antagningen

För studievägledning:
Kontakta studievägledningen

För övriga frågor:
Kontakta studentexpeditionen

Uppdaterad: 2020-11-29