Idrottslärans rörelsepraktiker

Idrottslärans rörelsepraktiker

7.5 högskolepoäng. Deltid 12%.

Sök på Antagning.se

Upplägg

  • Centrala rörelsepraktiker och begreppsbildning inom: bollspel och bollek, friluftsliv, gymnastik och friidrott samt rörelse och dans,
  • kunskapsteoretiska begrepp och didaktisk teoribildning.

Idrottslära behandlar kunskaper i skilda rörelsepraktiker och undervisning i dessa. I denna kurs organiseras området i bollspel, friluftsliv, gymnastik och friidrott samt rörelse och dans. Karakteristiskt för kunskaper i idrottslära är att de kommer till uttryck i rörelse.

Undervisningsform

Föreläsningar, seminarier/gruppdiskussioner, laborationer samt redovisningar.

Sök på Antagning.se

Anmälningsinformation

Sista anmälningsdag:2022-04-15
Antal platser:22
Studieort:Stockholm
Undervisningsspråk:Svenska
Nivå:Avancerad nivå
Anmälningskod:gih-22290

Förkunskapskrav

Kandidatexamen inom idrott/idrottsvetenskap, utbildningsvetenskap, historia, samhällsvetenskap, hälso- och sjukvård, eller motsvarande, samt minst 30 högskolepoäng inom idrott/idrottsvetenskap, eller motsvarande.

Språk

Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.

Upplägg

  • Centrala rörelsepraktiker och begreppsbildning inom: bollspel och bollek, friluftsliv, gymnastik och friidrott samt rörelse och dans,
  • kunskapsteoretiska begrepp och didaktisk teoribildning.

Idrottslära behandlar kunskaper i skilda rörelsepraktiker och undervisning i dessa. I denna kurs organiseras området i bollspel, friluftsliv, gymnastik och friidrott samt rörelse och dans. Karakteristiskt för kunskaper i idrottslära är att de kommer till uttryck i rörelse.

Kursplan

Kursplan

Kurskod: FAIRPO
Nivå: Avancerad nivå
Fastställd av: Institutionen för rörelse, kultur och samhälle, 2021-11-02
Version: 1.0
Gäller från: HT 2022

Undervisningsform

Föreläsningar, seminarier/gruppdiskussioner, laborationer samt redovisningar.

Examinationsformer

Om studenten har ett beslut från GIH om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt

Bild på högskolan

Kontakta GIH

För antagningsfrågor:
Kontakta antagningen

För studievägledning:
Kontakta studievägledningen

För övriga frågor:
Kontakta studentexpeditionen

Uppdaterad: 2022-01-20