Idrott III, examensarbete på grundnivå

Idrott III, examensarbete på grundnivå

15 högskolepoäng. Deltid 50%.

Vill du fråga något om kursen, mejla kursansvarig Kerstin Hamrinkerstin.hamrin@gih.se.

Upplägg

Kursen innehåller ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng. Arbetet innebär att man självständigt eller tillsammans med annan student planerar, genomför och dokumenterar ett självständigt arbete på nivån 61-90 hp. Även opposition på annans arbete ingår.

Progression

Kursen är en breddning och fördjupning av tidigare uppsatser på 1-60-poängsnivån.

Progressionen består i att studenten skall kunna med hjälp av en teoretisk ansats formulera syfte och relevanta frågeställningar samt också kunna utnyttja vetenskapliga teorier i analysen av empiri och i diskussionen av resultaten.

Undervisningsform

Kursen genomförs som en distanskurs via nätet där lärare/handledare har kontinuerlig kontakt med studenten via telefon, nätet och om möjligt individuella träffar samt en gemensam seminariesammankomst. Träffarna kan ske på andra platser än vid Gymnastik- och idrottshögskolan. Därtill ges möjlighet till korrespondens med lärare och övriga studenter via webbaserad utbildningsplattform, mail och kontakt via telefon. Kursen bygger på en hög grad av självstudier.

Anmälningsinformation

Sista anmälningsdag:2020-12-01
Antal platser:5
Studieort:Stockholm
Undervisningsspråk:Svenska
Undervisningstid:Blandade tider
Nivå:Grundnivå
Anmälningskod:gih-21109

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs genomgångna kurser inom idrott/idrottsvetenskap 1-60 högskolepoäng, eller motsvarande.

Språk

Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.

Upplägg

Kursen innehåller ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng. Arbetet innebär att man självständigt eller tillsammans med annan student planerar, genomför och dokumenterar ett självständigt arbete på nivån 61-90 hp. Även opposition på annans arbete ingår.

Progression

Kursen är en breddning och fördjupning av tidigare uppsatser på 1-60-poängsnivån.

Progressionen består i att studenten skall kunna med hjälp av en teoretisk ansats formulera syfte och relevanta frågeställningar samt också kunna utnyttja vetenskapliga teorier i analysen av empiri och i diskussionen av resultaten.

Kursplan

Kursplan

Kurskod: FAIDR3
Nivå: Grundnivå
Fastställd av: GUN - grund och avancerad nivå, 2017-03-15
Version: 2.0
Gäller från: HT 2017

Undervisningsform

Kursen genomförs som en distanskurs via nätet där lärare/handledare har kontinuerlig kontakt med studenten via telefon, nätet och om möjligt individuella träffar samt en gemensam seminariesammankomst. Träffarna kan ske på andra platser än vid Gymnastik- och idrottshögskolan. Därtill ges möjlighet till korrespondens med lärare och övriga studenter via webbaserad utbildningsplattform, mail och kontakt via telefon. Kursen bygger på en hög grad av självstudier.

Examinationsformer

Kurskrav

Vid frånvaro från obligatoriskt seminarium bestäms nytt seminarietillfälle i samråd med undervisande lärare.

Bild på högskolan

Kontakta GIH

För antagningsfrågor:
Kontakta antagningen

För studievägledning:
Kontakta studievägledningen

För övriga frågor:
Kontakta studentexpeditionen

Uppdaterad: 2021-03-05