Handledarutbildning för lärare

Handledarutbildning för lärare

7.5 högskolepoäng. Deltid 17%.

Sök på Antagning.se

Upplägg

Kursen innehåller följande:

 • centrala begrepp, teorier och metoder avseende handledning såväl individuellt som i grupp,
 • analys och reflektioner av undervisning och lärprocesser,
 • handledningsprocessen: teorier och strategier, samtalsmetodik,
 • etiska dimensioner i lärarvardagen och i handledningsprocessen,
 • ämnesdidaktik och aktuell ämnesdidaktisk forskning,
 • planera och genomföra ett praktiknära forskningsprojekt.

Undervisningsform

Undervisningen sker i form av föreläsningar, litteraturseminarier, enskilda arbeten. Gemensam utbildning tillsammans med Kungliga Musikhögskolan, Konstfack och Stockholms konstnärliga högskolor (DOCH). Delar av utbildningen bedrivs tillsammans och delar på enskild högskola.

Övrigt

Denna kursplan är utvecklad i samarbete mellan de inblandade högskolorna för att möta behov och efterfrågan av att utbilda VFU-handledare för lärarstudenter vid respektive högskola.

Tidigare har kursen, FID23G, Handledarutbildning för lärare, 7,5 högskolepoäng på grundnivå givits i samverkan Konstfack, Kungliga musikhögskolan och Dans- och Cirkushögskolan och ersätts av denna kursplan på avancerad nivå.

Sök på Antagning.se

Anmälningsinformation

Sista anmälningsdag:2021-04-15
Antal platser:10
Studieort:Stockholm
Undervisningsspråk:Svenska
Undervisningstid:Blandade tider
Nivå:Avancerad nivå
Anmälningskod:gih-21206

Förkunskapskrav

Lärarexamen eller motsvarande.

Språk

Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.

Upplägg

Kursen innehåller följande:

 • centrala begrepp, teorier och metoder avseende handledning såväl individuellt som i grupp,
 • analys och reflektioner av undervisning och lärprocesser,
 • handledningsprocessen: teorier och strategier, samtalsmetodik,
 • etiska dimensioner i lärarvardagen och i handledningsprocessen,
 • ämnesdidaktik och aktuell ämnesdidaktisk forskning,
 • planera och genomföra ett praktiknära forskningsprojekt.

Övrigt

Denna kursplan är utvecklad i samarbete mellan de inblandade högskolorna för att möta behov och efterfrågan av att utbilda VFU-handledare för lärarstudenter vid respektive högskola.

Tidigare har kursen, FID23G, Handledarutbildning för lärare, 7,5 högskolepoäng på grundnivå givits i samverkan Konstfack, Kungliga musikhögskolan och Dans- och Cirkushögskolan och ersätts av denna kursplan på avancerad nivå.

Kursplan

Kursplan

Kurskod: FBHAND
Nivå: Avancerad nivå
Fastställd av: Institutionen för rörelse, kultur och samhälle, 2021-02-10
Version: 4.0
Gäller från: HT 2021

Undervisningsform

Undervisningen sker i form av föreläsningar, litteraturseminarier, enskilda arbeten. Gemensam utbildning tillsammans med Kungliga Musikhögskolan, Konstfack och Stockholms konstnärliga högskolor (DOCH). Delar av utbildningen bedrivs tillsammans och delar på enskild högskola.

Examinationsformer

Kurskrav

Litteraturseminarium är obligatoriska inom kursens ram.

Bild på högskolan

Kontakta GIH

För antagningsfrågor:
Kontakta antagningen

För studievägledning:
Kontakta studievägledningen

För övriga frågor:
Kontakta studentexpeditionen

Uppdaterad: 2021-03-05