Hälsopedagogprogrammet

Hälsopedagog-programmet

180 högskolepoäng. Heltid 100%.

Vill du arbeta med människors hälsa? Efter examen på hälsopedagogprogrammet kan du arbeta med Fysisk aktivitet på recept (FaR), företagshälsovård och hälsofrämjande insatser på arbetsplatser eller som personlig tränare.

GIH utbildar framtidens hälsopedagoger och personliga tränare

Hälsopedagogprogrammet förbereder dig för att arbeta med det som håller människor vid god hälsa och att förebygga ohälsa med hjälp av fysisk aktivitet. Hälsopedagoger kan bidra med unik kunskap om preventivt hälsoarbete.

En grundtanke i hälsopedagogutbildningen är att du som student ska utveckla en helhetssyn när det gäller hälsa och sambandet mellan varje individs hälsa och hela organisationers produktivitet och lönsamhet. Både på kort och lång sikt. Hälsopedagoger behövs eftersom livsstilsrelaterade sjukdomar och psykisk ohälsa ökar i alla åldrar.

Hälsopedagoger kan bidra med unik kunskap om preventivt hälsoarbete. Det finns flera tänkbara karriärvägar - det har till exempel blivit vanligare med hälso- och rörelsepedagoger i skolan, och en ny arena där hälsopedagoger anställs är inom psykiatrin. Tidigare har hälsopedagoger oftast arbetat inom företagshälsovård, med hälsotester och kartläggning av personalens hälsa. Det finns också hälsopedagoger som arbetar nära HR på större företag, med fysisk aktivitet på recept, inom olika verksamheter med äldre eller som personliga tränare.

Praktisk fysisk aktivitet är en central del av utbildningen, likaså idrottsvetenskap, folkhälsovetenskap, hälsopedagogik och medicinsk vetenskap. Du kommer bland annat att läsa kurser som anatomi, fysiologi, metoder för beteendeförändring, stress och psykosocial miljö, hälsotester, träningslära, näringslära och vetenskapliga metoder.

GIH ger dig värdefulla praktiska erfarenheter av att leda fysisk aktivitet för personer i alla åldrar och att arbete med fysisk aktivitet på recept (FaR). Under utbildningen får du formulera, kvalitetssäkra, genomföra och utvärdera hälsorelaterade projekt tillsammans med olika arbetsgivare.

En hälsopedagog måste kunna följa kunskapsutvecklingen inom fysisk aktivitet och hälsa, beteendevetenskap, medicin och epidemiologi, eftersom du ska arbeta med ett vetenskapligt förhållningssätt i ditt yrke.

Relationer för livet

Studenterna på GIH spenderar mycket tid tillsammans, vilket skapar en fantastisk sammanhållning, ett stort professionellt kontaktnät och relationer för livet.

Karriärvägar

En examen från GIH värderas högt och ger goda möjligheter på arbetsmarknaden. Som utbildad hälsopedagog har du tillgång till en bred arbetsmarknad och du är väl förberedd för arbetsuppgifter där du utvecklar och genomför hälsorelaterade projekt på din framtida arbetsplats. Du har möjligt att arbeta inom kommuner, landsting eller större privata företag, alternativt driva eget företag.

Efter examen får du också licens som personlig tränare (European Standards Certificate), vilket gör att du kan söka arbete som PT. En annan möjlighet är att arbeta inom ramen för fysisk aktivitet på recept och rådgivning i samverkan med hälso- och sjukvården eller liknande aktörer.

Exempel på möjliga karriärvägar för examinerade hälsopedagoger

  • fysisk aktivitet på recept (FaR)
  • personlig tränare
  • hälsofrämjande insatser på arbetsplatser/företagshälsovård
  • masterstudier och forskning

Anmälningsinformation

Sista anmälningsdag:2021-05-31
Antal platser:70
Studieort:Stockholm
Undervisningsspråk:Svenska
Undervisningstid:Blandade tider
Nivå:Grundnivå
Anmälningskod:gih-212HP

Förkunskapskrav

Områdesbehörighet 17/A15 - Idrott och hälsa 1, Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2.

Examen

Kandidatexamen

Språk

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Upplägg

Hälsopedagogprogrammet har funnits vid GIH sedan 1993. Utbildningen skall förbereda studenten för arbete med att behålla god hälsa och förebygga ohälsa på såväl individ-, grupp-, organisations- som samhällsnivå. Fysisk aktivitet i olika former är en central del i utbildningen.

Totalt omfattar utbildningen sex terminer, 180 hp. Utbildningen omfattar studier inom huvudområdet Idrottsvetenskap 90 hp och ämnet Folkhälsa, inriktning fysisk aktivitet 90 hp, består av vardera tre kurser, vilka i sin tur är indelade i fyra moment.

Utbildningen tar sin utgångspunkt i idrottsvetenskap, folkhälsovetenskap, hälsopedagogik samt medicinsk vetenskap. Exempel på innehåll i utbildningen är anatomi, fysiologi, biomekanik, praktisk fysisk aktivitet, näringslära, fysisk aktivitet och hälsa, promotivt hälsoarbete, fysisk träning, fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och behandling, grundläggande sjukdomslära, hälsotester, ergonomi, metoder för beteendeförändring, pedagogik för vuxna, folkhälsovetenskap, samhällsmedicin, arbete och hälsa, epidemiologi och biostatistik samt vetenskapliga metoder och uppsatsskrivande.

Hälsopedagogutbildningen har fokus på följande målgrupper: vuxna och äldre, personer i behov av fysisk aktivitet på recept (FaR), och personer med intresse av mer avancerad personlig träning.

Studieår Utbildningens första studieår innefattar kurserna Idrottsvetenskap I och II, inriktning hälsa. Studierna består av olika former av fysisk aktivitet relaterade till hälsa samt studier i främst humanbiologi. Kurserna utgör en grund för kommande ämnesfördjupningar.

Det andra studieåret omfattar kurserna Folkhälsa I och II, inriktning fysisk aktivitet. Här studeras folkhälsa och folkhälsoarbete ur olika promotiva och preventiva perspektiv, inklusive beteendeförändringsstrategier. I flera moment ingår verksamhetsförlagd utbildning där studenterna i projektform praktiskt får pröva och tillämpa både det teoretiska och praktiska kursinnehållet.

Under det tredje studieåret fördjupas ämneskunskaperna ytterligare i kurserna Idrottsvetenskap III, inriktning hälsa respektive Folkhälsa III, inriktning fysisk aktivitet. Här ingår forskningsmetodik och att studenten skriver ett vetenskapligt inriktat examensarbete på grundläggande nivå inom kursen Idrottsvetenskap, inriktning hälsa, och presentera detta skriftlig och muntligt. Praktiska kunskaper i hälsofrämjande fysiska aktiviteter samt teoretiska kunskaper i idrottsmedicin fördjupas.

Kurser:

Studieår 1

Idrottsvetenskap I, inriktning hälsa

Idrottsvetenskap II, inriktning hälsa

Studieår 2

Folkhälsa I, inriktning fysisk aktivitet

Folkhälsa II, inriktning fysisk aktivitet

Studieår 3

Idrottsvetenskap III, inriktning hälsa

Folkhälsa III, inriktning fysisk aktivitet

Utbildningsplan

Utbildningsplan

Programkod: HAPED
Nivå: Grundnivå
Fastställd av: GUN - grund och avancerad nivå, 2018-12-12
Version: 3.0
Gäller från: HT 2021

Bild på högskolan

Kontakta GIH

För antagningsfrågor:
Kontakta antagningen

För studievägledning:
Kontakta studievägledningen

För övriga frågor:
Kontakta studentexpeditionen

Intervju med Adam El Mallah

Bild på Adam ElmaSport och musik är två av Adam El Mallahs stora intressen. Nu kombinerar han studier på Hälospedagogprogrammet med en musikkarriär som faktiskt tog avstamp i fotbollen.

Att söka sig till GIH föll sig naturligt för Adam. Dels på grund av hans stora intresse för idrott i allmänhet, och fotboll i synnerhet, dels för att många av hans förebilder hade en koppling till skolan.
– Det var självklart för mig att studera på GIH då jag är sportintresserad. Här har ju dessutom de flesta landslagsledare gått, säger han.

Teori möter praktik

Enigt Adam är GIH en familjär skola med lärare som håller hög klass. Han nämner bland andra Elin Ekblom Bak, Kristjan Oddsson, Karl Daggfeldt, och förebilden Victor Stoltz som genomförde fystesterna när Adam spelade i Djurgården. Dessutom tycker han om att det är en bred utbildning som varvar teoretiska delar med praktiska inslag.
– En del av mina vänner sitter inomhus och pluggar, medan jag är här och får uppleva friluftsliv, vara utomhus, ha bästa undervisningen och ha roligt i klassen. 

Parallell karriär

Adam har alltid älskat fotboll och har bland annat spelat i Djurgården. Dessutom brinner han för musik, och det är faktiskt tack vare fotbollen som han parallellt med studierna i dag också har en musikkarriär. Efter att U21-landslaget slagit Danmark i EM 2015 sa spelaren John Guidetti "Vi är bäst i Norden. Nu ska vi spela EM-final. Alla andra kan gå hem." Dessa tre meningar utgick Adam ifrån när han satte sig och skrev låten "Alla andra kan gå hem".
– Jag klippte ut citatet, satt hemma och byggde låten. Efter tre dagar på Facebook hade den 50 000 visningar och alla frågade efter hela låten. Så jag gjorde klart den och la upp den på SoundCloud och på YouTube.

Genombrottet var ett faktum och sedan den kom ut har låten spelats flitigt, inte minst i fotbollssammanhang. Och artistnamnet? Ja, såklart har även det en koppling till fotbollen.
- Jag valde "Adam Elma" som mitt artistnamn då det var vad min fotbollstränare alltid kallade mig.

Intervju med Mia Wik

Bild på Mia WikAnledningen till att Mia Wik valde att börja studera på Hälsopedagogprogrammet var ambitionen att vilja hjälpa människor att förändra sin livsstil.
- Med både kost, näring och träning vill jag bidra till att fler mår bra.

Mia hade tidigare gått kurser inom fysiologi, hälsopedagogik, kost och fysisk aktivitet som medicin vid Karolinska Institutet och Stockholms universitet. När hon fick information om Hälsopedagogprogrammet kände hon att det var en utbildning för henne. Hon sökte, men då hon missade ett samtal från GIH blev hon orolig att möjligheten hade flugit förbi.
– Jag trodde jag hade missat chansen att komma in, men när jag ringde högskolan meddelade de att det fortfarande fanns en möjlighet. Jag blev såklart jätteglad och begav mig samma dag till GIH.

Trots att det hade gått en vecka in på terminen kom Mia in på sista reservplatsen och insåg inte vilken tur hon hade haft förrän efteråt.
– Jag kom snabbt in i klassen trots att de redan haft de inledande sammanhållningsövningarna. Det är en tajt klass och vi har en bra sammanhållning.

"Panertanter" som ger hopp

Sedan 2005 bedriver GIH Hälsoprojektet som vänder sig till personer äldre än 65 år. Det är ett forsknings- och utvecklingsprojekt där deltagarna får träna kostnadsfritt och genomföra hälsotester tillsammans med studenterna. Mia ansvarar för att träna seniorerna en dag i veckan med två pass i styrketräning och en gruppträning.
– Jag har valt att kalla vissa seniorer för pantertanter för de är verkligen helt otroliga! De har en sådan energi, är sociala och aktiva. En av dem är 82 år, har bra hållning, är mån om sitt utseende och har alltid läppstift. Att träna dem ger mig hopp om framtiden.

Täcker kunskapsluckor

Fördelen med Hälsopedagogprogrammet, enligt Mia, är att utbildningen täcker upp en lucka inom friskvården som behövs.
– Här gäller det att förhindra och att arbeta preventivt med hälsa och fysisk aktivitet för att motverka och lindra livsstilssjukdomar. Nackdelen är att det inte är säkert att det finns arbetstillfällen, men det gör det mer spännande och här gäller det att vara kreativ!

Intervju med Rasmus och Philippe

Bild på Rasmus Båverud och Philippe AfolaRasmus Båverud är 23 år och har ett stort intresse för idrott. På fritiden spelar han handboll på elitnivå i klubben Ricoh där han har Ingemar Linnéll som tränare (som för övrigt också är lärare på GIH:s Sport Managementprogram).

Rasmus studerar på Hälsopedagogprogrammet vid GIH, och under den första studietiden pendlade han dagligen från Eskilstuna till GIH.
– Det blev jobbigt att i längden gå upp klockan halv sex för att hinna till skolan i tid. Men nu bor jag i en lägenhet i Högdalen, vilket känns fantastiskt skönt, säger han.

Vill påverka ledarskap

Anledningen till att Rasmus sökte till Hälsopedagogprogrammet var att en god vän till honom som gått programmet berättade att hon var jättenöjd med utbildningen och att det ledde till en bra anställning.
– Men det som slutligen bekräftade att jag valt rätt program var när jag hörde en kvinna på tåget till Stockholm prata i telefon. Hon var snorig och hade feber, och berättade för sin kompis att hennes chef tvingade henne att åka till jobbet. Det var då jag kände att jag i framtiden kan påverka sådana chefer att behandla sin personal med mer ödmjukhet och respekt.

Rasmus är öppen för vad framtiden har att erbjuda och se vad utbildningen kan leda till. Men att han vill arbeta med hälsofrågor, ja, det är han säker på.
– Det spelar ingen roll om jag arbetar på ett gym, ett sjukhus eller ett kontor. Huvudsaken är att jag trivs med mitt jobb, kan fortsätta att satsa på handbollen och kan övertyga andra att leva ett mer hälsosamt liv.

En framtid som inspiratörer

Tillsammans med Philippe Afola, som också går på Hälsopedagogprogrammet, gör Rasmus sitt examensarbete på Volvo i Hallsberg som har 500 anställda. Där genomför de en stor hälsoundersökning som innehåller frågor om personalens förslitnings- och belastningsskador, fysisk aktivitet och fritidssysslor. Syftet är att hjälpa företaget att förebygga ohälsa.

Även Philippe vill jobba med hälsofrågor i framtiden, gärna med huvudansvar för en arbetsgrupp eller på ett företag.
– Som hälsocoach eller hälsoprojektledare vill jag inspirera andra till att börja träna och jag är övertygad om att en bättre hälsa leder till ökad lönsamhet för företag, säger Philippe.

Film med Lisa och Josefine

Lisa Svärtling och Josefin Casperson har som examensarbete valt att starta en träningsgrupp med studenter från Stockholms universitet och KTH. Dessa har tränats tre gånger i veckan i sex veckor och testats både innan och efter träningsperioden. I filmen berättar både studenterna och deltagarna om hur de ser på examensarbetet.

Film om examensarbetet 

Bild på Lisa Svarling

Uppdaterad: 2021-12-01