Hälsopedagogik i Idrott och hälsa

Hälsopedagogik i Idrott och hälsa

5 högskolepoäng. Deltid 50%.

Sök på Antagning.se

Upplägg

  • hälsobegreppet, hälsofrämjande perspektiv i grundskolan och gymnasieskolan,
  • fysisk aktivitet och välbefinnande,
  • rörelse, hälsa och miljö.

Sök på Antagning.se

Anmälningsinformation

Sista anmälningsdag:2021-03-15
Antal platser:30
Studieort:Stockholm
Undervisningsspråk:Svenska
Undervisningstid:Blandade tider
Nivå:Grundnivå
Anmälningskod:gih-21S01

Förkunskapskrav

30 hp inom pedagogik eller motsvarande.

Språk

Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.

Upplägg

  • hälsobegreppet, hälsofrämjande perspektiv i grundskolan och gymnasieskolan,
  • fysisk aktivitet och välbefinnande,
  • rörelse, hälsa och miljö.

Kursplan

Kursplan

Kurskod: SCIDHL
Nivå: Grundnivå
Fastställd av: Institutionen för rörelse, kultur och samhälle, 2020-01-10
Version: 3.0
Gäller från: VT 2020

Examinationsformer

Arbetssätt

Distansstudier med inslag av campusträffar (C/D).

Kurskrav

Kurskrav utgör villkor som måste uppfyllas om studenten skall komma ifråga för slutgiltig bedömning. Lärandemål beskriver inte alla kurskrav. Obligatorisk närvaro, stoppdatum för inlämningsuppgifter, studentens aktiva deltagande i undervisningen kan vara krav utöver förväntade studieresultat.

Bild på högskolan

Kontakta GIH

För antagningsfrågor:
Kontakta antagningen

För studievägledning:
Kontakta studievägledningen

För övriga frågor:
Kontakta studentexpeditionen

Uppdaterad: 2021-03-08