Hållbart ledarskap, ETU

Hållbart ledarskap, ETU

7.5 högskolepoäng. Deltid 50%.

Upplägg

 • hållbart ledarskap på lång sikt,
 • hållbart ledarskap under mästerskap,
 • prevention av stressrelaterad problematik,
 • främja återhämtning, vitalitet och välbefinnande,
 • reflektionsdagbok,
 • coachens situation och behov,
 • tillämpat fördjupningsarbete.

Progression

Utifrån de kunskaper studenten har erhållit genom tidigare yrkeserfarenhet sker en vidareutveckling av vetenskapligt baserad kunskap och specialisering mot specialidrotten med fokus på ett hållbart ledarskap och coachning i samband med mästerskap.

Undervisningsform

Kursen är distans- och campusförlagd. Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, gruppuppgifter, rollspel, reflektionsövningar och projektarbete.

Övrigt

Kursen har motsvarande innehåll och omfattning som moment 3 Mästerskapscoachning på kursen Tränarskap III (TGTRÄ3) på GIH:s Tränarprogram.

Kursen ingår i Elittränarutbildningen (ETU) och ges som Uppdragsutbildning vid Gymnastik- och idrottshögskolan.

Anmälningsinformation

Sista anmälningsdag:2020-10-15
Antal platser:30
Studieort:Stockholm
Undervisningsspråk:Svenska
Undervisningstid:Blandade tider
Nivå:Grundnivå
Anmälningskod:gih-21S09

Förkunskapskrav

Relevant yrkeserfarenhet och kompetens inom området i samverkan med uppdragsgivaren.

Språk

Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.

Upplägg

 • hållbart ledarskap på lång sikt,
 • hållbart ledarskap under mästerskap,
 • prevention av stressrelaterad problematik,
 • främja återhämtning, vitalitet och välbefinnande,
 • reflektionsdagbok,
 • coachens situation och behov,
 • tillämpat fördjupningsarbete.

Progression

Utifrån de kunskaper studenten har erhållit genom tidigare yrkeserfarenhet sker en vidareutveckling av vetenskapligt baserad kunskap och specialisering mot specialidrotten med fokus på ett hållbart ledarskap och coachning i samband med mästerskap.

Övrigt

Kursen har motsvarande innehåll och omfattning som moment 3 Mästerskapscoachning på kursen Tränarskap III (TGTRÄ3) på GIH:s Tränarprogram.

Kursen ingår i Elittränarutbildningen (ETU) och ges som Uppdragsutbildning vid Gymnastik- och idrottshögskolan.

Kursplan

Kursplan

Kurskod: UAHLED
Nivå: Grundnivå
Fastställd av: GUN - grund och avancerad nivå, 2016-05-18
Version: 2.0
Gäller från: VT 2019

Undervisningsform

Kursen är distans- och campusförlagd. Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, gruppuppgifter, rollspel, reflektionsövningar och projektarbete.

Examinationsformer

Kurskrav

Obligatoriskt att genomföra en reflektionsdagbok samt obligatoriska artikelseminarium under kursens genomförande.

Bild på högskolan

Kontakta GIH

För antagningsfrågor:
Kontakta antagningen

För studievägledning:
Kontakta studievägledningen

För övriga frågor:
Kontakta studentexpeditionen

Uppdaterad: 2021-03-08