Hållbart ledarskap

Hållbart ledarskap

7.5 högskolepoäng. Heltid 100%.

Sök på Antagning.se

Upplägg

 • hållbart ledarskap på lång sikt,
 • hållbart ledarskap under mästerskap,
 • prevention av stressrelaterad problematik,
 • främja återhämtning, vitalitet och välbefinnande,
 • reflektionsdagbok,
 • coachens situation och behov,
 • tillämpat fördjupningsarbete.

Progression

Utifrån de kunskaper studenten har erhållit genom tidigare yrkeserfarenhet sker en vidareutveckling av vetenskapligt baserad kunskap och specialisering mot specialidrotten med fokus på ett hållbart ledarskap och coachning i samband med mästerskap.

Undervisningsform

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, litteraturstudier, projektarbeten och praktiska övningar. Undervisningen sker både i helklass och i mindre grupper. Delar av undervisningen förutsätter aktiv närvaro av studenterna. Inom ramen för arbetet sker kopplingar till aktuell forskning.

Sök på Antagning.se

Anmälningsinformation

Sista anmälningsdag:2022-10-15
Antal platser:15
Studieort:Stockholm
Undervisningsspråk:Svenska
Nivå:Grundnivå
Anmälningskod:gih-F3107

Förkunskapskrav

Minst 30 hp avklarade kurser inom idrottsvetenskap eller minst två (2) års dokumenterad yrkeserfarenhet från idrottsrörelsen.

Språk

Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.

Upplägg

 • hållbart ledarskap på lång sikt,
 • hållbart ledarskap under mästerskap,
 • prevention av stressrelaterad problematik,
 • främja återhämtning, vitalitet och välbefinnande,
 • reflektionsdagbok,
 • coachens situation och behov,
 • tillämpat fördjupningsarbete.

Progression

Utifrån de kunskaper studenten har erhållit genom tidigare yrkeserfarenhet sker en vidareutveckling av vetenskapligt baserad kunskap och specialisering mot specialidrotten med fokus på ett hållbart ledarskap och coachning i samband med mästerskap.

Kursplan

Kursplan

Kurskod: FAHLED
Nivå: Grundnivå
Fastställd av: Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik, 2021-06-02
Version: 1.0
Gäller från: VT 2022

Undervisningsform

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, litteraturstudier, projektarbeten och praktiska övningar. Undervisningen sker både i helklass och i mindre grupper. Delar av undervisningen förutsätter aktiv närvaro av studenterna. Inom ramen för arbetet sker kopplingar till aktuell forskning.

Examinationsformer

Kurskrav

Obligatoriskt att genomföra en reflektionsdagbok samt obligatoriska artikelseminarium under kursens genomförande.

Bild på högskolan

Kontakta GIH

För antagningsfrågor:
Kontakta antagningen

För studievägledning:
Kontakta studievägledningen

För övriga frågor:
Kontakta studentexpeditionen

Uppdaterad: 2022-07-02