Friluftsliv - Perspektiv på livslångt lärande och hållbarhet genom praktiska tillämpningar

Friluftsliv - Perspektiv på livslångt lärande och hållbarhet genom praktiska tillämpningar

7.5 högskolepoäng. Deltid 50%.

Sök på Antagning.se

Upplägg

  • Praktiska tillämpningar av lärandeaktiviteter inom hållbart friluftsliv.
  • Friluftslivets innebörd och betydelse, omfattande: praktiker och logiker inom olika typer av friluftsaktiviteter, relationen mellan människa och natur, och friluftslivets betydelse för hälsa och välmående.
  • Perspektiv på livslångt lärande inom friluftsliv, omfattande upplevelsebaserat-, problembaserat- och elevcentrerat lärande, samt i relation till social stratifiering (genus, generation, etnicitet och socioekonomi)
  • Hållbarhetsperspektiv på lärande inom friluftsliv, inklusive naturförståelse, naturvård, FN:s hållbarhetsmål, Allemansrätten samt riktlinjer och rekommendationer kopplat till friluftsliv.
  • Förmågor för livslångt lärande inom hållbart friluftsliv, så som ledarskap, situationsanpassning och säkerhets-medvetenhet.

Undervisningsform

Undervisningen utgörs av praktiska tillämningar, workshops, seminarier och föreläsningar i naturen, staden, på campus och digitalt. Undervisningen som kräver närvaro på plats vid GIH i Stockholm med omgivning är förlagd till veckorna i juni. Därefter arbetar studenterna självständigt med uppgifter och examination, vilka kan utföras på distans.

Sök på Antagning.se

Anmälningsinformation

Sista anmälningsdag:2022-03-15
Antal platser:30
Studieort:Stockholm
Undervisningsspråk:Svenska
Undervisningstid:Blandade tider
Nivå:Grundnivå
Anmälningskod:gih-22S01

Förkunskapskrav

Ingen särskild behörighet

Språk

Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.

Upplägg

  • Praktiska tillämpningar av lärandeaktiviteter inom hållbart friluftsliv.
  • Friluftslivets innebörd och betydelse, omfattande: praktiker och logiker inom olika typer av friluftsaktiviteter, relationen mellan människa och natur, och friluftslivets betydelse för hälsa och välmående.
  • Perspektiv på livslångt lärande inom friluftsliv, omfattande upplevelsebaserat-, problembaserat- och elevcentrerat lärande, samt i relation till social stratifiering (genus, generation, etnicitet och socioekonomi)
  • Hållbarhetsperspektiv på lärande inom friluftsliv, inklusive naturförståelse, naturvård, FN:s hållbarhetsmål, Allemansrätten samt riktlinjer och rekommendationer kopplat till friluftsliv.
  • Förmågor för livslångt lärande inom hållbart friluftsliv, så som ledarskap, situationsanpassning och säkerhets-medvetenhet.

Kursplan

Kursplan

Kurskod: FAFRIL
Nivå: Grundnivå
Fastställd av: Institutionen för rörelse, kultur och samhälle, 2021-11-29
Version: 1.0
Gäller från: VT 2022

Undervisningsform

Undervisningen utgörs av praktiska tillämningar, workshops, seminarier och föreläsningar i naturen, staden, på campus och digitalt. Undervisningen som kräver närvaro på plats vid GIH i Stockholm med omgivning är förlagd till veckorna i juni. Därefter arbetar studenterna självständigt med uppgifter och examination, vilka kan utföras på distans.

Examinationsformer

Om studenten har ett beslut från GIH om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.

Examinationen utgörs av en individuell reflektionsuppgift som redovisas muntligt och skriftligt.

Kurskrav

Obligatorisk närvaro krävs vid laborativa momenten och seminarier. Vid frånvaro från obligatoriska moment får studenten genomföra kompletteringsuppgifter.

Bild på högskolan

Kontakta GIH

För antagningsfrågor:
Kontakta antagningen

För studievägledning:
Kontakta studievägledningen

För övriga frågor:
Kontakta studentexpeditionen

Uppdaterad: 2022-01-20