Friluftsliv i tätortsnära landskap

Friluftsliv i tätortsnära landskap

10 högskolepoäng. Heltid 100%.

Upplägg

  • Hälsa och välbefinnande i samband med friluftsliv kan belysas från både ett humanistiskt och medicinskt förebyggande perspektiv. Exempel på humanistiska perspektiv är teorier om känslan av sammanhang och platsanknytning, vilka även kan tillämpas på ett pedagogiskt perspektiv på friluftsliv. Medicinskt förebyggande och psykologiska perspektiv på kontakt med naturen som sådan liksom fysisk aktivitet inom friluftsliv bidrar till begripliga värden och meningsfullhet kopplat till friluftsliv.
  • Kursen syftar till att studera teori och kunskapsbas för dessa perspektiv och genom en experimentell utformning följa hur tvärvetenskaplig pedagogik, som rör ett specifikt område av tätortsnära natur, kan utveckla upplevelsen av mötet med naturen och förståelsen av hälsa och välbefinnande.
  • Tidigare samband mellan människa och natur, som tagits för givna, förändras till följd av globalisering och migration. Kursen syftar till förståelse av samband mellan människa och natur i ett sammanhang av integration och delaktighet och av olika invandrargrupper. Friluftslivets historia kommer att användas som underlag för att förstå tidigare och nuvarande situationer. Nya typer av användare och nya användarbehov kan kräva nya metoder för undervisning och lärande om friluftsliv. Vilka är dessa nya beståndsdelar? Hur relaterar de till specifika etniska grupper av invandrare?
  • Kursen syftar också till att undersöka olika friluftsaktiviteter som har utvecklats av friluftslivsorganisationer liksom implementeringen av läroplanernas angivande av friluftsliv inom den allmänna skolan samt friskolor med friluftslivsprofiler i Sverige. Hållbarhetsmål har varit vägledande för samhället för att skapa nya former av tätortsnära arenor för friluftsliv. Ett exempel på detta är nationalstadsparken i Storstockholm. Vad är det övergripande målet i detta avseende och vilka är strategierna och förvaltningsrealiteterna som används i hanteringen och utvecklingen av dessa områden. Hur används och betraktas områdena av olika grupper?

Undervisningsform

Kursen består av föreläsningar, praktiska laboratoriestudier och enskilda bedömningar, diskussioner, självständiga skrivuppgifter, utflykter, individuellt arbete och arbeten i mindre grupper. Kursen kräver ett högt deltagande av studenterna.

Övrigt

Kursen ingår i studieprogrammet Nordisk Master i Friluftsliv; Nordic Master in Friluftsliv Studies (Outdoor Studies), (NoFri).

Kostnader för studierna inkluderar litteratur och vissa kortare resor. Dessa kommer inte att överstiga 2000 svenska kronor.

Anmälningsinformation

Sista anmälningsdag:2022-05-31
Antal platser:30
Studieort:Stockholm
Undervisningsspråk:Svenska
Undervisningstid:Blandade tider
Nivå:Avancerad nivå
Anmälningskod:gih-22291

Förkunskapskrav

Kandidatexamen (180 ECTS-poäng) eller jämförbara kvalifikationer med en bakgrund inom friluftsutbildning, sport, fysisk träning eller studier inom natur/miljö eller hållbar turism.

Sökanden måste ha förvärvat minst 45 poäng (ECTS) inom samhällsvetenskapligt relaterade kurser eller kurser som rör utbildning.

Språk

Undervisningen bedrivs helt eller delvis på engelska

Upplägg

  • Hälsa och välbefinnande i samband med friluftsliv kan belysas från både ett humanistiskt och medicinskt förebyggande perspektiv. Exempel på humanistiska perspektiv är teorier om känslan av sammanhang och platsanknytning, vilka även kan tillämpas på ett pedagogiskt perspektiv på friluftsliv. Medicinskt förebyggande och psykologiska perspektiv på kontakt med naturen som sådan liksom fysisk aktivitet inom friluftsliv bidrar till begripliga värden och meningsfullhet kopplat till friluftsliv.
  • Kursen syftar till att studera teori och kunskapsbas för dessa perspektiv och genom en experimentell utformning följa hur tvärvetenskaplig pedagogik, som rör ett specifikt område av tätortsnära natur, kan utveckla upplevelsen av mötet med naturen och förståelsen av hälsa och välbefinnande.
  • Tidigare samband mellan människa och natur, som tagits för givna, förändras till följd av globalisering och migration. Kursen syftar till förståelse av samband mellan människa och natur i ett sammanhang av integration och delaktighet och av olika invandrargrupper. Friluftslivets historia kommer att användas som underlag för att förstå tidigare och nuvarande situationer. Nya typer av användare och nya användarbehov kan kräva nya metoder för undervisning och lärande om friluftsliv. Vilka är dessa nya beståndsdelar? Hur relaterar de till specifika etniska grupper av invandrare?
  • Kursen syftar också till att undersöka olika friluftsaktiviteter som har utvecklats av friluftslivsorganisationer liksom implementeringen av läroplanernas angivande av friluftsliv inom den allmänna skolan samt friskolor med friluftslivsprofiler i Sverige. Hållbarhetsmål har varit vägledande för samhället för att skapa nya former av tätortsnära arenor för friluftsliv. Ett exempel på detta är nationalstadsparken i Storstockholm. Vad är det övergripande målet i detta avseende och vilka är strategierna och förvaltningsrealiteterna som används i hanteringen och utvecklingen av dessa områden. Hur används och betraktas områdena av olika grupper?

Övrigt

Kursen ingår i studieprogrammet Nordisk Master i Friluftsliv; Nordic Master in Friluftsliv Studies (Outdoor Studies), (NoFri).

Kostnader för studierna inkluderar litteratur och vissa kortare resor. Dessa kommer inte att överstiga 2000 svenska kronor.

Kursplan

Kursplan

Kurskod: NAFRIL
Nivå: Avancerad nivå
Fastställd av: Institutionen för rörelse, kultur och samhälle, 2020-07-28
Version: 2.0
Gäller från: HT 2020

Undervisningsform

Kursen består av föreläsningar, praktiska laboratoriestudier och enskilda bedömningar, diskussioner, självständiga skrivuppgifter, utflykter, individuellt arbete och arbeten i mindre grupper. Kursen kräver ett högt deltagande av studenterna.

Examinationsformer

Dektagande/ Obligatoriska kurskrav

Bild på högskolan

Kontakta GIH

För antagningsfrågor:
Kontakta antagningen

För studievägledning:
Kontakta studievägledningen

För övriga frågor:
Kontakta studentexpeditionen

Uppdaterad: 2022-07-02