Fotbollens historia 1900-2020 - identitet, genus, social klass och etnicitet i en föränderlig fotbollsvärld

Fotbollens historia 1900-2020 - identitet, genus, social klass och etnicitet i en föränderlig fotbollsvärld

7.5 högskolepoäng. Deltid 50%.

Sök på Antagning.se

Upplägg

Kursen belyser olika aspekter på fotbollens historia, främst svensk fotboll och hur den förändrats över tid utifrån begrepp som klubbidentitet, genus, klass och etnicitet. Fokus pendlar mellan lokala svenska förhållanden och fotboll som en del av den globala idrottsindustrin. Här kommer även andra aspekter in som berör centrala frågor inom såväl den svenska som internationella fotbollen, t ex amatörism, kommersialism, professionalisering, medialisering och globalisering.

  • Kung fotboll mellan folkrörelse och professionalism
  • Fotboll, klass, etnicitet och genus i ett föränderligt Sverige
  • Klubbidentitet och lokalsamhälle
  • Fotbollens medialisering och globalisering ett internationellt perspektiv

Undervisningsform

Kursen är distans- och campusförlagd. Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och seminarier.

Sök på Antagning.se

Anmälningsinformation

Sista anmälningsdag:2021-03-15
Antal platser:30
Studieort:Stockholm
Undervisningsspråk:Svenska
Undervisningstid:Blandade tider
Nivå:Grundnivå
Anmälningskod:gih-21S02

Förkunskapskrav

Ingen särskild behörighet.

Språk

Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.

Upplägg

Kursen belyser olika aspekter på fotbollens historia, främst svensk fotboll och hur den förändrats över tid utifrån begrepp som klubbidentitet, genus, klass och etnicitet. Fokus pendlar mellan lokala svenska förhållanden och fotboll som en del av den globala idrottsindustrin. Här kommer även andra aspekter in som berör centrala frågor inom såväl den svenska som internationella fotbollen, t ex amatörism, kommersialism, professionalisering, medialisering och globalisering.

  • Kung fotboll mellan folkrörelse och professionalism
  • Fotboll, klass, etnicitet och genus i ett föränderligt Sverige
  • Klubbidentitet och lokalsamhälle
  • Fotbollens medialisering och globalisering ett internationellt perspektiv

Kursplan

Kursplan

Kurskod: FAFOHI
Nivå: Grundnivå
Fastställd av: Institutionen för rörelse, kultur och samhälle, 2021-02-12
Version: 1.0
Gäller från: VT 2021

Undervisningsform

Kursen är distans- och campusförlagd. Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och seminarier.

Bild på högskolan

Kontakta GIH

För antagningsfrågor:
Kontakta antagningen

För studievägledning:
Kontakta studievägledningen

För övriga frågor:
Kontakta studentexpeditionen

Uppdaterad: 2021-03-08