Forskningsmetod, kvalitativa data

7.5 högskolepoäng. Deltid 50%.

Vill du fråga något om kursen, mejla kursansvarig Åsa Bäckströmasa.backstrom@gih.se.

Upplägg

Kursen innefattar dels en seminarieserie kring metodologi, dels laborativa övningar där kvalitativa datainsamlingstekniker prövas och diskuteras. Seminarieserien behandlar följande teman:

  • forskning med kvalitativa data, vetenskapsteoretiska grunder,
  • forskning med kvalitativa data, metodologier (etnografisk metodansats, diskursanalys och narrativ metod),
  • forskningsetiska frågor i samband med forskning med kvalitativa data.

Progression

Kursen bygger vidare på de metodansatser som presenterats i samband med de obligatoriska kurserna inom masterprogrammet, men nu med särskilt fokus på forskningsfrågor som kräver kvalitativ information.

Undervisningsform

De laborativa övningarna behandlar följande tekniker, av vilka kursdeltagaren väljer att fördjupa sig i en: intervjuer, observationer, videofilmning och dokumentstudier. Varje kursdeltagare genomför en mini-studie där vald metodologi och datainsamlingsteknik tillämpas. Mini-studien presenteras i en mindre rapport som inkluderar en meta-reflektion över vald metod och framställningen av forskningsresultaten.

Övrigt

Kursen är obligatorisk inom masterprogrammet 120 hp vid GIH.

Kursen kan ges på engelska.

Anmälningsinformation

Sista anmälningsdag:2020-05-31
Antal platser:15
Studieort:Stockholm
Undervisningsspråk:Svenska
Undervisningstid:Blandade tider
Nivå:Avancerad nivå
Anmälningskod:gih-20212

Förkunskapskrav

Studenten skall ha godkänt på 90 hp i idrott/idrottsvetenskap eller motsvarande.

Språk

Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.

Upplägg

Kursen innefattar dels en seminarieserie kring metodologi, dels laborativa övningar där kvalitativa datainsamlingstekniker prövas och diskuteras. Seminarieserien behandlar följande teman:

  • forskning med kvalitativa data, vetenskapsteoretiska grunder,
  • forskning med kvalitativa data, metodologier (etnografisk metodansats, diskursanalys och narrativ metod),
  • forskningsetiska frågor i samband med forskning med kvalitativa data.

Progression

Kursen bygger vidare på de metodansatser som presenterats i samband med de obligatoriska kurserna inom masterprogrammet, men nu med särskilt fokus på forskningsfrågor som kräver kvalitativ information.

Övrigt

Kursen är obligatorisk inom masterprogrammet 120 hp vid GIH.

Kursen kan ges på engelska.

Kursplan

Kursplan

Kurskod: MAFKD1
Nivå: Avancerad nivå
Fastställd av: GUN - grund och avancerad nivå, 2019-04-10
Version: 1.1
Gäller från: HT 2019

Undervisningsform

De laborativa övningarna behandlar följande tekniker, av vilka kursdeltagaren väljer att fördjupa sig i en: intervjuer, observationer, videofilmning och dokumentstudier. Varje kursdeltagare genomför en mini-studie där vald metodologi och datainsamlingsteknik tillämpas. Mini-studien presenteras i en mindre rapport som inkluderar en meta-reflektion över vald metod och framställningen av forskningsresultaten.

Examinationsformer

Följande examinationsformer gäller i kursen:

Skriftlig inlämningsuppgift i form av en skriftlig rapport som dokumenterar den genomförda mini-studien.

Kurskrav

Obligatorisk närvaro i samband med litteraturseminarierna. Nödvändig frånvaro kompletteras med skriftliga uppgifter.

Bild på högskolan

Kontakta GIH

För antagningsfrågor:
Kontakta antagningen

För studievägledning:
Kontakta studievägledningen

För övriga frågor:
Kontakta studentexpeditionen

Uppdaterad: 2020-12-02