Formtoppning ur ett multidiciplinärt perspektiv

Formtoppning ur ett multidiciplinärt perspektiv

7.5 högskolepoäng. Heltid 100%.

Upplägg

Följande områden kommer att behandlas

  • multidisciplinär teoretisk grund för formtoppning (eng. tapering and peaking),
  • formtoppning (eng. tapering and peaking) av olika idrotter,
  • monitoreringssystem,
  • multidisciplinära stödfunktioner,
  • projektarbete.

Progression

Utifrån de kunskaper studenten har erhållit genom tidigare yrkeserfarenhet sker en vidareutveckling och specialisering mot formtoppningens betydelse för idrottsutövning och tävling på elitnivå.

Undervisningsform

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, litteraturstudier, projektarbeten och praktiska övningar. Undervisningen sker både i helklass och i mindre grupper. Delar av undervisningen förutsätter aktiv närvaro av studenterna. Inom ramen för arbetet sker kopplingar till aktuell forskning.

Anmälningsinformation

Sista anmälningsdag:2021-11-30
Antal platser:30
Studieort:Stockholm
Undervisningsspråk:Svenska
Undervisningstid:Blandade tider
Nivå:Grundnivå
Anmälningskod:gih-22107

Förkunskapskrav

Minst 30 hp avklarade kurser inom idrottsvetenskap eller minst två (2) års dokumenterad yrkeserfarenhet från idrottsrörelsen.

Språk

Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.

Upplägg

Följande områden kommer att behandlas

  • multidisciplinär teoretisk grund för formtoppning (eng. tapering and peaking),
  • formtoppning (eng. tapering and peaking) av olika idrotter,
  • monitoreringssystem,
  • multidisciplinära stödfunktioner,
  • projektarbete.

Progression

Utifrån de kunskaper studenten har erhållit genom tidigare yrkeserfarenhet sker en vidareutveckling och specialisering mot formtoppningens betydelse för idrottsutövning och tävling på elitnivå.

Kursplan

Kursplan

Kurskod: FAFORM
Nivå: Grundnivå
Fastställd av: Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik, 2021-06-02
Version: 1.0
Gäller från: VT 2022

Undervisningsform

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, litteraturstudier, projektarbeten och praktiska övningar. Undervisningen sker både i helklass och i mindre grupper. Delar av undervisningen förutsätter aktiv närvaro av studenterna. Inom ramen för arbetet sker kopplingar till aktuell forskning.

Examinationsformer

Kurskrav

Obligatorisk skriftlig inlämning och presentation av projektarbete samt genomförande av kritisk granskning (opponering) på annan students projektarbete. Dessutom kontrollprov (duggor) under kursens genomförande, samt aktivt deltagande i undervisningen.

Bild på högskolan

Kontakta GIH

För antagningsfrågor:
Kontakta antagningen

För studievägledning:
Kontakta studievägledningen

För övriga frågor:
Kontakta studentexpeditionen

Uppdaterad: 2022-01-20