Föreningsidrottens demokratiska utmaningar

Föreningsidrottens demokratiska utmaningar

7.5 högskolepoäng. Deltid 50%.

Vill du fråga något om kursen, mejla kursansvarig Paul Sjöblompaul.sjoblom@gih.se.

Upplägg

  • demokrati, föreningsliv och idrott,
  • idrotten som demokratifostrare,
  • sport, friluftsliv och medborgarskap,
  • offentlig styrning av idrotten och idrottens inre styrning.

Undervisningsform

Undervisningen sker i form av seminarier.

Anmälningsinformation

Sista anmälningsdag:2020-12-01
Antal platser:20
Studieort:Stockholm
Undervisningsspråk:Svenska
Undervisningstid:Blandade tider
Nivå:Avancerad nivå
Anmälningskod:gih-21107

Förkunskapskrav

60 hp idrottsvetenskap på grundnivå.

Språk

Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.

Upplägg

  • demokrati, föreningsliv och idrott,
  • idrotten som demokratifostrare,
  • sport, friluftsliv och medborgarskap,
  • offentlig styrning av idrotten och idrottens inre styrning.

Kursplan

Kursplan

Kurskod: MAFIDU
Nivå: Avancerad nivå
Fastställd av: GUN - grund och avancerad nivå, 2019-01-24
Version: 3.0
Gäller från: HT 2019

Undervisningsform

Undervisningen sker i form av seminarier.

Examinationsformer

Kurskrav

Obligatorisk närvaro gäller vid seminarierna.

Bild på högskolan

Kontakta GIH

För antagningsfrågor:
Kontakta antagningen

För studievägledning:
Kontakta studievägledningen

För övriga frågor:
Kontakta studentexpeditionen

Uppdaterad: 2021-03-05