Biomekanik och motorisk kontroll

Biomekanik och motorisk kontroll

15 högskolepoäng. Deltid 50%.

Upplägg

Kursen omfattar studier inom följande temaområden:

 • Grundläggande matematisk och mekanisk teori.
 • Motorisk kontroll av viljemässiga rörelser: Från nervcell till beteende.
 • Grundläggande mät- och analysmetoder för kraft, rörelse, nerv- och muskelfunktion.
 • Tillämpning av resultat inom relevanta forskningsområden exempelvis inom idrott och hälsa.

I centrum för kursen står anknytning till forskningsläge, användande av testmetoder,

teorianknytning, samt koppling mellan teori och praktisk idrott.

Progression

Kursen omfattar studier på avancerad nivå vilket innebär en fördjupning av kunskaper i förhållande till utbildning på grundnivå. Detta innebär en ökad grad av komplexitet och abstraktion i teorianvändning, större krav på förmåga till kommunikation, problematisering och integrering av kunskap samt ökad självständighet vad gäller genomförande av skriftlig fördjupning inom självvalt område.

Undervisningsform

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, laborationer och demonstrationer. De studerande skall individuellt genomföra en litteraturstudie inom ett självvalt område. Studien skall redovisas och diskuteras muntligt inom gruppen. De studerande skall parvis genomföra en praktisk laboration inom självvalt område. Genomförande och resultat redovisas muntligt inom gruppen.

Övrigt

Kursen ges som valbar inom masterprogrammet och som fristående kurs.

Anmälningsinformation

Sista anmälningsdag:2020-12-01
Antal platser:15
Studieort:Stockholm
Undervisningsspråk:Svenska
Undervisningstid:Blandade tider
Nivå:Avancerad nivå
Anmälningskod:gih-21104

Förkunskapskrav

Studenten ska ha godkänt på 90 hp i Idrott (eller motsvarande) varav 20 hp i humanbiologi eller motsvarande.

Språk

Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.

Upplägg

Kursen omfattar studier inom följande temaområden:

 • Grundläggande matematisk och mekanisk teori.
 • Motorisk kontroll av viljemässiga rörelser: Från nervcell till beteende.
 • Grundläggande mät- och analysmetoder för kraft, rörelse, nerv- och muskelfunktion.
 • Tillämpning av resultat inom relevanta forskningsområden exempelvis inom idrott och hälsa.

I centrum för kursen står anknytning till forskningsläge, användande av testmetoder,

teorianknytning, samt koppling mellan teori och praktisk idrott.

Progression

Kursen omfattar studier på avancerad nivå vilket innebär en fördjupning av kunskaper i förhållande till utbildning på grundnivå. Detta innebär en ökad grad av komplexitet och abstraktion i teorianvändning, större krav på förmåga till kommunikation, problematisering och integrering av kunskap samt ökad självständighet vad gäller genomförande av skriftlig fördjupning inom självvalt område.

Övrigt

Kursen ges som valbar inom masterprogrammet och som fristående kurs.

Kursplan

Kursplan

Kurskod: MBBINK
Nivå: Avancerad nivå
Fastställd av: Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik, 2020-11-10
Version: 2.1
Gäller från: VT 2021

Undervisningsform

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, laborationer och demonstrationer. De studerande skall individuellt genomföra en litteraturstudie inom ett självvalt område. Studien skall redovisas och diskuteras muntligt inom gruppen. De studerande skall parvis genomföra en praktisk laboration inom självvalt område. Genomförande och resultat redovisas muntligt inom gruppen.

Examinationsformer

Följande examinationsformer gäller i kursen:

 • skriftlig sluttentamen på kursens pensum.
 • skriftlig och muntlig redovisning av en litteraturstudie,
 • praktisk laboration med muntlig redovisning.

Kurskrav

För att få genomföra sluttentamen krävs närvaro på laborationer, demonstrationer och seminarier.

Bild på högskolan

Kontakta GIH

För antagningsfrågor:
Kontakta antagningen

För studievägledning:
Kontakta studievägledningen

För övriga frågor:
Kontakta studentexpeditionen

Uppdaterad: 2021-03-05