Biomekanik och motorisk kontroll

15 högskolepoäng. Deltid 50%.

Upplägg

Kursen omfattar studier inom följande temaområden:

  • biomekanik grundläggande teori, mät- och analysmetoder och tillämpning av resultat,
  • motorisk kontroll av viljemässiga rörelser: från nervcell till beteende,
  • motorisk kontroll vid uttröttning, prestation och träning,
  • kraftplattor, kinematik, EMG, styrkemätning och evoked potentials.

I centrum för kursen står anknytning till forskningsläge, användande av testmetoder,

teorianknytning, samt koppling mellan teori och praktisk idrott.

Progression

Kursen omfattar studier på avancerad nivå vilket innebär en fördjupning av kunskaper i

förhållande till utbildning på grund nivå. Detta innebär en ökad grad av komplexitet och abstraktion i teorianvändning, större krav på förmåga till kommunikation, problematisering och integrering av kunskap samt ökad självständighet vad gäller genomförande av skriftlig

fördjupning inom självvalt område.

Undervisningsform

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, laborationer och demonstrationer. De studerande skall individuellt eller parvis genomföra en litteraturstudie inom ett självvalt område. Studien skall redovisas och diskuteras muntligt inom gruppen.

Övrigt

Kursen är obligatorisk för studenter antagna på masterprogrammet med inriktning mot idrottsfysiologi och biomekanik och kan ges som valbar kurs inom masterprogrammet och kan också ges som fristående kurs.

Anmälningsinformation

Sista anmälningsdag:2018-10-15
Antal platser:20
Studieort:Stockholm
Undervisningsspråk:Svenska
Undervisningstid:Blandade tider
Nivå:Avancerad nivå
Anmälningskod:gih-19102

Förkunskapskrav

Studenten ska ha godkänt på 90 hp i Idrott (eller motsvarande) varav 20 hp i humanbiologi eller motsvarande.

Språk

Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.

Upplägg

Kursen omfattar studier inom följande temaområden:

  • biomekanik grundläggande teori, mät- och analysmetoder och tillämpning av resultat,
  • motorisk kontroll av viljemässiga rörelser: från nervcell till beteende,
  • motorisk kontroll vid uttröttning, prestation och träning,
  • kraftplattor, kinematik, EMG, styrkemätning och evoked potentials.

I centrum för kursen står anknytning till forskningsläge, användande av testmetoder,

teorianknytning, samt koppling mellan teori och praktisk idrott.

Progression

Kursen omfattar studier på avancerad nivå vilket innebär en fördjupning av kunskaper i

förhållande till utbildning på grund nivå. Detta innebär en ökad grad av komplexitet och abstraktion i teorianvändning, större krav på förmåga till kommunikation, problematisering och integrering av kunskap samt ökad självständighet vad gäller genomförande av skriftlig

fördjupning inom självvalt område.

Övrigt

Kursen är obligatorisk för studenter antagna på masterprogrammet med inriktning mot idrottsfysiologi och biomekanik och kan ges som valbar kurs inom masterprogrammet och kan också ges som fristående kurs.

Kursplan

Kursplan

Kurskod: MABINK
Nivå: Avancerad nivå
Fastställd av: GUN - grund och avancerad nivå, 2017-06-08
Version: 1.0
Gäller från: HT 2017

Undervisningsform

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, laborationer och demonstrationer. De studerande skall individuellt eller parvis genomföra en litteraturstudie inom ett självvalt område. Studien skall redovisas och diskuteras muntligt inom gruppen.

Examinationsformer och betygsskala

Följande examinationsformer gäller i kursen:

  • skriftlig sluttentamen,
  • skriftlig och muntlig redovisning av en litteraturstudie.

Kurskrav

För att få genomföra sluttentamen krävs närvaro på laborationer, demonstrationer och seminarier.

Bild på högskolan

Kontakta GIH

För antagningsfrågor:
Kontakta antagningen

För studievägledning:
Kontakta studievägledningen

För frågor om programmen:
Kontakta utbildningsledaren för respektive program

För övriga frågor:
Kontakta studentexpeditionen

Uppdaterad: 2019-03-24