Bedömning och betygssättning

7.5 högskolepoäng. Deltid 50%.

Upplägg

Progression

Kursen bygger på tidigare inhämtade ämneskunskaper såväl som allmändidaktiska kunskaper. Professionsprogressionen kommer till uttryck genom att studenten i samband med kursen förväntas kunna tillämpa sin förmåga att analysera nationella styrdokument och utforma bedömningssituationer där såväl formativa som summativa bedömningar kan göras.

Undervisningsform

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, grupparbeten samt muntliga presentationer. Delar av kursen har karaktären av laborativ verksamhet där deltagande från studentens sida är en förutsättning för inhämtande av kunskaper och färdigheter.

Anmälningsinformation

Sista anmälningsdag:2020-04-14
Urval:Akademiska poäng (hp) 80 %, Lottning 20 %.
Antal platser:30
Studieort:Stockholm
Undervisningsspråk:Svenska
Undervisningstid:Blandade tider
Nivå:Avancerad nivå
Anmälningskod:gih-20S01

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs att kunskaper motsvarande 30 hp inom utbildningsvetenskaplig kärna.

Språk

Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.

Upplägg

Progression

Kursen bygger på tidigare inhämtade ämneskunskaper såväl som allmändidaktiska kunskaper. Professionsprogressionen kommer till uttryck genom att studenten i samband med kursen förväntas kunna tillämpa sin förmåga att analysera nationella styrdokument och utforma bedömningssituationer där såväl formativa som summativa bedömningar kan göras.

Kursplan

Kursplan

Kurskod: SASUL3
Nivå: Avancerad nivå
Fastställd av: GUN - grund och avancerad nivå, 2020-01-10
Version: 1.0
Gäller från: VT 2020

Undervisningsform

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, grupparbeten samt muntliga presentationer. Delar av kursen har karaktären av laborativ verksamhet där deltagande från studentens sida är en förutsättning för inhämtande av kunskaper och färdigheter.

Examinationsformer

Kurskrav

Obligatorisk närvaro gäller vid laborativa moment samt examinationer (se detaljerade anvisningar i kurs-PM).

Bild på högskolan

Kontakta GIH

För antagningsfrågor:
Kontakta antagningen

För studievägledning:
Kontakta studievägledningen

För övriga frågor:
Kontakta studentexpeditionen

Uppdaterad: 2020-07-11