Anatomi och fysiologi för balettlärare

Anatomi och fysiologi för balettlärare

7.5 högskolepoäng. Deltid 25%.

Upplägg

Kursen omfattar grunder inom anatomi och fysiologi, kunskap om skadeprevention och träningslära med fokus på tillämpning och relevans för hälsosam dansträning. Följande ingår:

  • Muskuloskeletala systemet
  • Grundläggande fysiologi med fokus på cirkulation
  • Rörelseanalys med fokus på dans
  • Skadeprevention
  • Träningsfysiologi med fokus på rörlighet, styrka och uthållighet

Särskilt fokus kommer att läggas på att diskutera hur träningsteori kan användas i skapandet av danslektionsupplägg.

Undervisningsform

Kursen är huvudsakligen förlagd till digital undervisning på distans. Ett undervisningstillfälle om 2.5 heldagar är förlagt till GIH. Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och workshops. Diskussioner utifrån deltagarnas olika professioner, kunskaper, erfarenheter och intresseområden är en viktig del i kursen.

Övrigt

Undervisning och examination sker på engelska.

Anmälningsinformation

Sista anmälningsdag:2022-05-31
Antal platser:20
Studieort:Stockholm
Undervisningsspråk:Svenska
Undervisningstid:Blandade tider
Nivå:Grundnivå
Anmälningskod:gih-22203

Förkunskapskrav

Formell utbildning inom klassisk balett på gymnasienivå samt minst fem års yrkeserfarenhet inom klassisk balett genom arbetsgivarintyg eller motsvarande.

Språk

Undervisningen bedrivs helt eller delvis på engelska

Upplägg

Kursen omfattar grunder inom anatomi och fysiologi, kunskap om skadeprevention och träningslära med fokus på tillämpning och relevans för hälsosam dansträning. Följande ingår:

  • Muskuloskeletala systemet
  • Grundläggande fysiologi med fokus på cirkulation
  • Rörelseanalys med fokus på dans
  • Skadeprevention
  • Träningsfysiologi med fokus på rörlighet, styrka och uthållighet

Särskilt fokus kommer att läggas på att diskutera hur träningsteori kan användas i skapandet av danslektionsupplägg.

Övrigt

Undervisning och examination sker på engelska.

Kursplan

Kursplan

Kurskod: FAAFBA
Nivå: Grundnivå
Fastställd av: Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa, 2021-11-29
Version: 1.1
Gäller från: HT 2022

Undervisningsform

Kursen är huvudsakligen förlagd till digital undervisning på distans. Ett undervisningstillfälle om 2.5 heldagar är förlagt till GIH. Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och workshops. Diskussioner utifrån deltagarnas olika professioner, kunskaper, erfarenheter och intresseområden är en viktig del i kursen.

Examinationsformer

Kurskrav

Genomförande av kursens obligatoriska hemuppgifter samt fysisk närvaro och aktivt deltagande vid kursens 2.5 dagar av GIH-förlagd undervisning.

Bild på högskolan

Kontakta GIH

För antagningsfrågor:
Kontakta antagningen

För studievägledning:
Kontakta studievägledningen

För övriga frågor:
Kontakta studentexpeditionen

Uppdaterad: 2022-07-02