Analytisk statistik för idrottsvetare

7.5 högskolepoäng. Deltid 50%.

Vill du fråga något om kursen, mejla kursansvarig Lasse ten SiethoffLasse.tenSiethoff@gih.se.

Upplägg

Kursen innehåller dels föreläsningar dels laborationer med analyser av:

  • skillnader (t-test, ANOVA, chi2-test, Mann-Whitney U-test, Wilcoxon), och
  • samband (korrelationer samt linjära, logistiska och multinominala regressioner

Progression

Kursen riktar sig till studenter med grundläggande kunskaper i statistik och med erfarenhet av egen analys. Genom ökad komplexitet i analyser och breddad tillämpning samt koppling till frågeställning och studiedesign förbereds studenten på att självständigt kunna göra hypotesprövning med analytisk statistik i eget datamaterial.

Undervisningsform

Föreläsningar, laborationer och eget arbete.

Anmälningsinformation

Sista anmälningsdag:2020-05-31
Antal platser:15
Studieort:Stockholm
Undervisningsspråk:Svenska
Undervisningstid:Blandade tider
Nivå:Avancerad nivå
Anmälningskod:gih-20211

Förkunskapskrav

Yrkes- eller kandidatexamen inom hälso- och sjukvård, nutrition, idrott eller motsvarande som inkluderar minst 15 högskolepoäng i humanbiologi eller motsvarande.

Språk

Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.

Upplägg

Kursen innehåller dels föreläsningar dels laborationer med analyser av:

  • skillnader (t-test, ANOVA, chi2-test, Mann-Whitney U-test, Wilcoxon), och
  • samband (korrelationer samt linjära, logistiska och multinominala regressioner

Progression

Kursen riktar sig till studenter med grundläggande kunskaper i statistik och med erfarenhet av egen analys. Genom ökad komplexitet i analyser och breddad tillämpning samt koppling till frågeställning och studiedesign förbereds studenten på att självständigt kunna göra hypotesprövning med analytisk statistik i eget datamaterial.

Kursplan

Kursplan

Kurskod: MAASI1
Nivå: Avancerad nivå
Fastställd av: GUN - grund och avancerad nivå, 2018-05-22
Version: 1.0
Gäller från: HT 2018

Undervisningsform

Föreläsningar, laborationer och eget arbete.

Examinationsformer

Följande examination gäller i kursen:

  • skriftlig examination.

Kurskrav

Vissa laborationer är obligatoriska.

Bild på högskolan

Kontakta GIH

För antagningsfrågor:
Kontakta antagningen

För studievägledning:
Kontakta studievägledningen

För övriga frågor:
Kontakta studentexpeditionen

Uppdaterad: 2020-12-02