Idrott och hälsa för lärare i gymnasieskolan

Idrott och hälsa för lärare i gymnasieskolan

90 högskolepoäng. Deltid 50%.

Undervisningsform

Distansstudier med inslag av campusträffar (C/D). En campusträff per termin på GIH. Film används genomgående för att bedöma den didaktiska förmågan.

Anmälningsinformation

Sista anmälningsdag:2022-04-15
Antal platser:15
Studieort:Stockholm
Undervisningsspråk:Svenska
Undervisningstid:Blandade tider
Nivå:Grundnivå
Anmälningskod:gih-222U1

Förkunskapskrav

Lärare med behörighetsgivande lärarexamen eller motsvarande utländsk behörighet, som undervisar i idrott och hälsa på grundskolan utan behörighet. Huvudmannen måste ge sitt godkännande för deltagande.

Språk

Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.

Kursplan

Kursplan

Kurskod: UCIDGY
Nivå: Grundnivå
Fastställd av: Institutionen för rörelse, kultur och samhälle, 2021-05-19
Version: 1.0
Gäller från: VT 2022

Undervisningsform

Distansstudier med inslag av campusträffar (C/D). En campusträff per termin på GIH. Film används genomgående för att bedöma den didaktiska förmågan.

Examinationsformer

Kurskrav

Kurskrav utgör villkor som måste uppfyllas om studenten skall komma ifråga för slutgiltig bedömning. Lärandemålen beskriver inte alla kurskrav. Obligatorisk närvaro, stoppdatum för inlämningsuppgifter, studentens aktiva deltagande i undervisningen kan vara krav utöver lärandemålen

Bild på högskolan

Kontakta GIH

För antagningsfrågor:
Kontakta antagningen

För studievägledning:
Kontakta studievägledningen

För övriga frågor:
Kontakta studentexpeditionen

Uppdaterad: 2022-09-28