Konditions- och styrketräning för hjärnhälsa

Konditions- och styrketräning för hjärnhälsa

7.5 högskolepoäng. Deltid 50%.

Upplägg

Kursen innehåller följande:

  • träningsprogram för prestation samt för prevention och som del av behandling av depression, demens och nedsatt kognitiv förmåga, hjärt- och kärlsjukdom, diabetes, metabolt syndrom och cancer
  • kunskaper om när handledning av fysisk aktivitet och andra livsstilsförändringar bör ske primärt av kompetens inom hälso- och sjukvården.

Kursens syfte är att förse studenterna med detaljerad kunskap om hur fysisk aktivitet kan användas för prevention och behandling av kroniska sjukdomar. Mer i detalj syftar kursen till att trygga studenterna i sin yrkesutövning genom att beskriva träningsupplägg vid manifest sjukdom för primärprevention av livsstilssjukdomar samt som del av behandling av sjukdomstillstånd. Studenten skall vara förtrogen med den egna förmågan att stödja träning och hälsoutveckling, även hos den som lever med kroniska eller andra sjukdomar. Studenten skall också vara kompetent att identifiera när fysisk aktivitet och livsstilsförändring faller under annan kompetens, till exempel hälso- och sjukvården.

Progression:

Kursen utgör en ytterligare fördjupning i ämnesområdet fysisk aktivitet, tankemässiga förmågor och psykisk hälsa på avancerad nivå. Den bygger vidare på tidigare vetenskaplig skolning på grundnivå samt kurserna Fysisk aktivitet och Hjärnhälsa I, 7,5 hp och Fysisk aktivitet och Hjärnhälsa II, 7,5 hp. Tillsammans skapar dessa en fortsatt utveckling av den förståelse och de kunskaper, färdigheter, förmågor och förhållningssätt som studenten antas behöva för att självständigt kunna bedriva praktiskt arbete med fysisk aktivitet för att främja tankemässiga förmågor och psykisk hälsa hos individer med skiftande träningsmässig bakgrund och hälsotillstånd. Denna fördjupning består i att kunna utforma praktiska, effektiva, säkra träningsformer för stärkt Hjärnhälsa och stärkt hälsa ur flera andra aspekter, hos friska individer och bland de med pågående ohälsa. Här ingår även en fördjupning av färdigheter i att tillämpa metoder för att stödja beteendeförändring.

Undervisningsform

Föreläsningar, seminarier och presentationer, samtliga kursinslag är tillgängliga på distans.

Övrigt

Undervisningsspråket anpassas efter deltagarna, till svenska eller engelska.

Anmälningsinformation

Sista anmälningsdag:2022-05-31
Antal platser:30
Studieort:Stockholm
Undervisningsspråk:Svenska
Undervisningstid:Blandade tider
Nivå:Avancerad nivå
Anmälningskod:gih-22205

Förkunskapskrav

Avslutade kurser inom huvudområdet idrottsvetenskap, folkhälsa, psykologi, medicin, neurovetenskap eller motsvarande om 90 hp.

Språk

Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.

Upplägg

Kursen innehåller följande:

  • träningsprogram för prestation samt för prevention och som del av behandling av depression, demens och nedsatt kognitiv förmåga, hjärt- och kärlsjukdom, diabetes, metabolt syndrom och cancer
  • kunskaper om när handledning av fysisk aktivitet och andra livsstilsförändringar bör ske primärt av kompetens inom hälso- och sjukvården.

Kursens syfte är att förse studenterna med detaljerad kunskap om hur fysisk aktivitet kan användas för prevention och behandling av kroniska sjukdomar. Mer i detalj syftar kursen till att trygga studenterna i sin yrkesutövning genom att beskriva träningsupplägg vid manifest sjukdom för primärprevention av livsstilssjukdomar samt som del av behandling av sjukdomstillstånd. Studenten skall vara förtrogen med den egna förmågan att stödja träning och hälsoutveckling, även hos den som lever med kroniska eller andra sjukdomar. Studenten skall också vara kompetent att identifiera när fysisk aktivitet och livsstilsförändring faller under annan kompetens, till exempel hälso- och sjukvården.

Progression:

Kursen utgör en ytterligare fördjupning i ämnesområdet fysisk aktivitet, tankemässiga förmågor och psykisk hälsa på avancerad nivå. Den bygger vidare på tidigare vetenskaplig skolning på grundnivå samt kurserna Fysisk aktivitet och Hjärnhälsa I, 7,5 hp och Fysisk aktivitet och Hjärnhälsa II, 7,5 hp. Tillsammans skapar dessa en fortsatt utveckling av den förståelse och de kunskaper, färdigheter, förmågor och förhållningssätt som studenten antas behöva för att självständigt kunna bedriva praktiskt arbete med fysisk aktivitet för att främja tankemässiga förmågor och psykisk hälsa hos individer med skiftande träningsmässig bakgrund och hälsotillstånd. Denna fördjupning består i att kunna utforma praktiska, effektiva, säkra träningsformer för stärkt Hjärnhälsa och stärkt hälsa ur flera andra aspekter, hos friska individer och bland de med pågående ohälsa. Här ingår även en fördjupning av färdigheter i att tillämpa metoder för att stödja beteendeförändring.

Övrigt

Undervisningsspråket anpassas efter deltagarna, till svenska eller engelska.

Kursplan

Kursplan

Kurskod: FAKSHJ
Nivå: Avancerad nivå
Fastställd av: Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa, 2020-11-26
Version: 1.0
Gäller från: VT 2021

Undervisningsform

Föreläsningar, seminarier och presentationer, samtliga kursinslag är tillgängliga på distans.

Examinationsformer

Examinationsuppgiften består av en skriftlig inlämningsuppgift.

Bild på högskolan

Kontakta GIH

För antagningsfrågor:
Kontakta antagningen

För studievägledning:
Kontakta studievägledningen

För övriga frågor:
Kontakta studentexpeditionen

Uppdaterad: 2022-07-02